24 Styczeń 2023

Nauka


Prof. Ryszard Źróbek z Wydziału Geoinżynierii UWM został powołany przez ministra inwestycji i rozwoju do komisji odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. To już jego trzecia kadencja w tej komisji.

Komisja odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych działa przy ministrze i rozpatruje skargi na rzeczoznawców majątkowych. Takich skarg bywa przeciętnie ok. 200 rocznie. Najczęściej dotyczą uchybień w metodyce wyceny lub nierzetelności w analizie rynku. W Polsce jest około 4,5 tys. czynnych zawodowo rzeczoznawców.

Dziewięćdziesiąt procent tych skarg jest niestety uzasadnionych – ocenia prof. Ryszard Źróbek. - Rzeczoznawca majątkowy w myśl art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zobowiązany do szczególnej staranności przy sporządzaniu opinii o wartości nieruchomości. Podkreślam opinii, bo o wartości można mówić dopiero po zawarciu transakcji - dodaje.

Komisja odpowiedzialności zawodowej za udowodnione uchybienia ma prawo do karania rzeczoznawców. Może to być upomnienie, nagana, a nawet pozbawienie uprawnień zawodowych. Dlatego minister powołuje do niej ekspertów o niekwestionowanym autorytecie zawodowym i nieposzlakowanej opinii. Kadencja trwa 5 lat.

 I dlatego, chociaż to już moja trzecia kadencja w tej komisji, to ponowne powołanie do niej poczytuje sobie jako wyraz uznania dla mojej pracy naukowej i zawodowej – mówi prof. Źróbek.

Członkostwo w komisji odpowiedzialności zawodowej to nie jedyne społeczne zajęcie prof. Źróbka. Wcześniej był on członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, a obecnie należy do komisji urbanistycznej przy marszałku województwa.

Profesor Ryszard Źróbek to jeden z twórców zasad zawodowych rzeczoznawców majątkowych w Polsce. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki nieruchomościami, wycenie majątkowej i systemach informacji przestrzennej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych i prac zleconych, z których znaczna część została wykorzystana w praktyce oraz przez administrację rządową i samorządową. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości zurbanizowanych. Jest wykonawca wielu ekspertyz i operatów z zakresu wyceny nieruchomości. Za swoje najważniejsze dzieło uważa monografię pt. „Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości”, której jest współautorem i redaktorem.

lek

Rodzaj artykułu