01 Luty 2023

Aktualności


Na styczniowym posiedzeniu Senatu UWM rektor wręczył nominacje nowym przewodniczącym rad dyscyplin naukowych.

 

RADY NAUKOWE DYSCYPLIN:

 

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dyscyplina: Językoznawstwo

Przewodniczący: dr hab. Iza Matusiak-Kempa, prof. UWM 

Dyscyplina: Historia

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

Dyscyplina: Literaturoznawstwo

Przewodniczący: dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM

 

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Dyscyplina: Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Przewodniczący: dr hab. Jacek Rapiński, prof. UWM

Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

Przewodniczący: dr hab. inż. Sławomir Wierzbicki, prof. UWM

Dyscyplina: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Dębowski

 

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Dyscyplina: Nauki medyczne

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko 

 

DZIEDZINA NAUK ROLNICZYCH

Dyscyplina: Rolnictwo i ogrodnictwo

Przewodniczący: prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska 

Dyscyplina: Technologia żywności i żywienia

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak

Dyscyplina: Zootechnika i rybactwo

Przewodniczący: dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

 

DZIEDZINA NAUK WETERYNARYJNYCH

Dyscyplina: Weterynaria

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Maślanka

 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Przewodniczący: dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM 

Dyscyplina: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Przewodniczący: dr hab. Adam Senetra, prof. UWM   

Dyscyplina: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Przewodniczący: prof. dr hab. Marzena Świgoń  

Dyscyplina: Nauki prawne

Przewodniczący: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM 

Dyscyplina: Pedagogika

Przewodniczący: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji

Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

 

DZIEDZINA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Dyscyplina: Nauki biologiczne  

Przewodniczący: prof. dr hab. Nina Smolińska

Dyscyplina: Matematyka

Przewodniczący: dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM

 

DZIEDZINA NAUK TEOLOGICZNYCH

Dyscyplina: Nauki teologiczne
Przewodniczący:
ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM

 

DZIEDZINA SZTUKI

Dyscyplina: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Przewodniczący: dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM

Dyscyplina: Sztuki muzyczne

Przewodniczący: dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM

 

ZESPOŁY DS. DYSCYPLIN:

 

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dyscyplina: Filozofia  

Przewodniczący: dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM

 

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

 

Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący: dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM

 

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Dyscyplina: Nauki o zdrowiu

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM

 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM

 

DZIEDZINA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Dyscyplina: Nauki chemiczne

Przewodniczący: dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

Rodzaj artykułu