Dokument nr 46/VIII Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Apel Prezydium KRASP z 24 maja 2024 r. w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Przed dwudziestu laty nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To przywilej, ale i zobowiązanie. Udział w wyborach powszechnych - krajowych i europejskich - był i jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Jest też świadectwem uznania wspólnych europejskich wartości - poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka.

Za kilkanaście dni, 9 czerwca 2024 roku, odbędą się w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Są one doskonałą okazją do indywidualnego i wspólnotowego zadeklarowania przywiązania do tych wartości.

Apelujemy do wszystkich obywateli i obywatelek Polski, do całego środowiska akademickiego - w tym studentek i studentów - o udział w tych wyborach. Nasz udział sprawi, że staną się one prawdziwym świętem europejskiej demokracji.

Niech wybrane przez nas osoby przyczynią się do realizacji celów zawartych w Traktacie Lizbońskim, wzmocnią rolę edukacji i nauki w kształtowaniu polityk publicznych oraz odpowiedzialnie wskażą kierunki społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju Unii.

Przyszłość Europy jest w naszych rękach.

W imieniu Prezydium
Przewodniczący KRASP

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

 

Oryginalny dokument >>