Już od 1 lipca kandydaci na studia mogą aplikować do programu stypendium „Pierwszy Rok” Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia na rok 2024/2025.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych i wynosi 6000 PLN. W roku akademickim 2024/2025 FEJJ planuje przyznać aż 400 stypendiów.

Od początku działalności Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia przyznała już 5059 stypendiów na przestrzeni 12 lat.

Link do strony: www.fejj.pl

Link do informacji o stypendium: https://fejj.pl/pierwszy-rok

Informacje o datach rozpoczęcia rekrutacji oraz bieżących działaniach Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia znajdą też Państwo na Facebooku: https://www.facebook.com/fundacjaFEJJ