Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że przygotowuje się do zorganizowania, w dn. 15-17 listopada 2023r. w Warszawie, III Konferencji Naukowej z cyklu "Przemoc domowa - perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna". 

Celem konferencji jest m.in. poznanie projektów badawczych dotyczących zjawiska przemocy domowej realizowanych w Polsce, zwłaszcza przez ośrodki akademickie, wymiana doświadczeń między osobami zawodowo zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także integracja środowisk akademickich i praktyków działających w tym obszarze.

Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym pliku >>