Informacja w sprawie nagród Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagrody przyznano następującym osobom:

Lp.

Imię i nazwisko

 1.  

Agata Szymanowicz

 1.  

Natalia Zduńczyk-Sawka

 1.  

Iwona Pająk

 1.  

Piotr Jachimowicz

 1.  

Fabian Miszewski

 1.  

Bartosz Naumowicz

 1.  

Marcin Leliwa

 1.  

Przemysław Piech

 1.  

Aleksandra Siwiecka

 1.  

Aleksandra Oworuszko

 1.  

Jakub Wrocławski

 1.  

Krzysztof Skerda

 1.  

Margarita Khoperia

 1.  

Bartosz Prusik

 1.  

Maria Doroszczak

 1.  

Paweł Dudziec

 1.  

Karolina Karwowska

 1.  

Łukasz Szymański

 1.  

Karol Sarnecki

 1.  

Mateusz Dawid

 1.  

Bartosz Skonieczny

 1.  

Michał Konieczny

 1.  

Bartosz Gąsiniak

 1.  

Agata Kordalska

 1.  

Weronika Libuda

 1.  

Klaudia Dorota Majewska