Olsztyn, 19 marca 2024 r.

KOMUNIKAT REKTORA

W SPRAWIE PRZYZNAWANIA NAGRÓD
ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
NA RZECZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ZA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu przyznawania nagród Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, informuję, że wnioski, których wzór określono w Załączniku Nr 1 do cyt. Regulaminu, należy składać do dnia 19 kwietnia 2024 roku w Kancelarii Głównej znajdującej się przy ul. M. Oczapowskiego 2 w Olsztynie (budynek Rektoratu), w zapieczętowanej kopercie, opisanej jako „wniosek o przyznawanie nagrody Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"

Ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi w terminie do 10 czerwca 2024 roku przez publikację na stronie internetowej Uniwersytetu.

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Pobierz wniosek >>