Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż podpisano umowę na dostawę sukcesywną materiałów budowlanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowym „TEX-2” Sp. z o.o., Sp. k., Hallera 32, 82-500 Kwidzyn. Umowa obowiązuje od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.