24 Stycznia 2024

Wydarzenia


Katedra Inżynierii Budowlanej Wydziału Geoinżynierii zaprasza na środkowoeuropejskie spotkanie inżynierii lądowej.

Tygodniowa konferencja odbędzie w dniach 3-7.06.2024 r. przy ul. Heweliusza 4 w Kortowie.

Głównym celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń naukowych, jak również nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą czy zawodem, mające służyć uaktualnieniu wiedzy do celów zawodowych. Podczas wydarzenia zostaną wygłoszone referaty o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym. Ponadto zostaną zorganizowane warsztaty dydaktyczno-szkoleniowe, w których czynny udział wezmą zarówno uczestnicy jak i studenci, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.

Spotkanie organizowane jest przez międzynarodowe towarzystwo naukowe „Badania i Modelowanie w Inżynierii Lądowej” we współpracy z UWM. Po zakończeniu wydarzenia nadesłane prace zostaną opublikowane w wybranych czasopismach naukowych. 

CECEM jest świetną okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu inżynierii lądowej i konstrukcyjnej. Tygodniowy program obejmie dyskusje przy okrągłym stole, prezentacje, przypadki rozwiązywania problemów, wizyty w laboratoriach, warsztaty i wydarzenia towarzyskie. Do głównych celów CECEM zalicza się wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów, transfer wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniami badawczymi i najlepszymi praktykami. Od uczestników oczekuje się wniesienia do dyskusji przykładów ze swoich instytucji oraz zaprezentowania najlepszych praktyk lub innowacyjnych podejść do poruszanych zagadnień.

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w czasopismach Civil and Environmental Engineering Reports (IF = 0,7).

Rodzaj artykułu