10 Marca 2023

Wydarzenia


Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) organizuje konferencję pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Collegium Medium UWM będzie częścią tego wydarzenia.

Rozwój technologii i zmieniający się styl życia niosą ze sobą szereg wyzwań dla medycyny. Rośnie świadomość społeczna, na co zwracać uwagę w trosce o zdrowie. Zmieniają się oczekiwania względem służby zdrowia. Z drugiej strony zaczyna już występować niedobór kadr medycznych wielu specjalizacji. To wszystko sprawia, że pojawiają się pytania, jak kształcić studentów uczelni medycznych, by odpowiadać na społeczne i rynkowe potrzeby. 

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w odpowiedzi na te wyzwania, rozpoczyna prace nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk, które pozwolą na wdrożenie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości procesów kształcenia na kierunkach medycznych.

21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”. Wydarzenie planowane jest na 300 osób. Udział jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211.

W panelu "Komunikacja z pacjentem" udział weźmie mgr Maria Libura - kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum UWM, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do Komitetu Naukowego konferencji należy prof. dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska z Collegium Medicum UWM.

Informacje i program dostępne są na stronie: https://konferencje.umw.edu.pl/nowoczesnaedukacja/

 

red

Rodzaj artykułu