22 Maja 2023

Wydarzenia


W dniach 27-28 maja 2023 r. na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbędą się eliminacje centralne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Ideą Olimpiady jest promowanie wśród uczniów szkół średnich wiedzy i umiejętności praktycznych w stopniu znaczenie większym niż to wynika ze szkolnych programów nauczania. W eliminacjach okręgowych uczestniczyło 140 uczniów z 24 szkół z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

W tegorocznej edycji Olimpiady, na etapie szkolnym wzięło udział ponad 10 tysięcy uczniów  z ponad 300 szkół, do etapów okręgowych zakwalifikowano 1600 uczestników, a w etapie centralnym weźmie udział 192 finalistów.

Zmagania są przeprowadzone na pięciu wydziałach Uniwersytetu: Bioinżynierii Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk Ekonomicznych, Nauk Technicznych oraz Rolnictwa i Leśnictwa. 

Uczestnicy najdalej położonych okręgów przyjadą do Olsztyna w piątek 26 maja. 

W sobotę 27 maja o godz. 9:30 w Auli Kongresowej UWM odbędzie uroczysta inauguracja finału centralnego (Centrum Konferencyjne, ul. B. Dybowskiego 11). 

W godzinach 11-12 zaplanowane są eliminacje pisemne w blokach tematycznych: agrobiznesu, architektury krajobrazu, leśnictwa, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej i weterynarii. 

W godzinach 12-18 przewidziano eliminacje praktyczne w salach wydziałów UWM. 

Uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie eliminacji centralnych odbędzie się w niedzielę 28 maja o godz. 9.30 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM.

Organizacja finału Olimpiady została powierzona Komitetowi Okręgowemu w Olsztynie, którego przewodniczącym jest dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM, a sekretarzem mgr Teresa Kujawska.

Olimpiadzie patronują JM Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Współorganizatorami są Wydziały UWM.

Warto przeczytać  - 46. eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

 

Plakat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, materiały organizatorów.

 

Rodzaj artykułu