08 Maja 2024

Wydarzenia


Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza 16-17 maja 2024 do wzięcia udziału w ósmej edycji konferencji: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji.

Konferencje organizowane przez Instytut Językoznawstwa UWM skupiają badaczy języka z różnych ośrodków naukowych z kraju. Motywem przewodnim tegorocznych rozważań będą cechy świadczące o dwuklasowości języka – leksyka i gramatyka. Jak informują organizatorzy, takie ujęcie problemu pozwoli m.in. na uruchomienie perspektyw badawczych skupiających się zarówno na słownictwie w różnych jego aspektach, jak i na zjawiskach gramatycznych sytuujących się na różnych poziomach opisu języka. Uczestnicy konferencji będą rozmawiali m.in. o nieostrości pojęcia "neologizm", kamieniach milowych w polszczyźnie, składniach i hiperskładniach wiadomości prasowych, regionalizmach leksykalnych, granicach między leksyką i gramatyką. Zaplanowane są prelekcje oraz obrady w sekcjach,

Rozpoczęcie konferencji 16 maja o godz. 9:15 na Wydziale Humanistycznym UWM ((aula 37). 

Program znajduje się na stronie internetowej. 

Rodzaj artykułu