29 Czerwca 2023

Wydarzenia


Pracownicy, przedstawiciele kół naukowych, agend artystycznych, sekcji sportowych UWM, a także partnerzy zewnętrzni z sektora publicznego i prywatnego mają szansę aktywnie włączyć się w organizację 21. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2023 roku.

Przewodnią tematyką tegorocznej edycji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki będzie astronomia i postać Mikołaja Kopernika, ale wzorem ubiegłych lat  zaprezentujemy też inne dziedziny nauki. Program tegorocznej edycji został podzielony na 5 paneli tematycznych:

  • tajemnice świata (biologia, chemia, geografia, zmiany klimatyczne, energia odnawialna, ekologia),
  • zdrowe życie (żywienie, medycyna, sport, psychologia, ochrona środowiska),
  • świat technologii (geoinżynieria, teleskopy, kosmos, fizyka, matematyka, informatyka, nauki techniczne, kryminalistyka, transfer technologii),
  • sztuka w nas (literatura, film, teatr, malarstwo, grafika, muzyka, taniec),
  • świadome społeczeństwo (nauki ekonomiczne, polityczne, społeczne, prawo).

Zapraszamy do zgłaszania Państwa propozycji zajęć wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: dninauki.uwm.edu.pl

Zgłoszenie zajęć wymaga założenia nowego konta lub zalogowania, jeżeli konto już istnieje. Formularz będzie aktywny do 30 czerwca 2023.

 

Tegoroczne Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki odbędą się w dniach od 20 do 22 września 2023. Organizacją ODNiS zajmuje się Kortosfera - Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji, kontakt: joanna.chaberek@uwm.edu.pl

Rodzaj artykułu