09 Maja 2023

Wydarzenia


Zapraszamy 12, 19 i 26 maja na cykl wykładów otwartych (online) – „Wpływ aktywności fizycznej i odżywiania na zdrowie ludzi”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi dr Cain T. Clark, Wydział Nauk o Zdrowiu i Życiu z Uniwersytetu Coventry, Hereford, Anglia, Wielka Brytania.

Cain T. Clark jest asystentem w Wydział Nauk o Zdrowiu i Życiu. Jego zainteresowania badawcze obejmują statystykę i analizę danych stosowanych w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny, żywienia, ćwiczeń fizycznych i dobrego samopoczucia. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jest recenzentem międzynarodowych czasopism, opublikował ponad 400 recenzowanych artykułów, pochodzących z badań klinicznych, nieklinicznych oraz przeglądów systematycznych i metaanaliz.

Wykłady z cyklu „Wpływ aktywności fizycznej i odżywiania na zdrowie ludzi” odbędą się: 12 maja, 19 maja oraz 26 maja w godzinach: 11:00-13:15 na platformie MS TEAMS, w zespole OPEN LECTURES.

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

loga

Wykłady są organizowane z projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rodzaj artykułu