15 Stycznia 2024

Wydarzenia


Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Wydziału Geoinżynierii UWM zaprasza na XXVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe: Tożsamość krajobrazu - Koloryt lokalny miejsc i regionów.

Seminarium odbędzie się 24 września 2024 r. w godz. 8:00-18:00. Miejsce obrad Hotel Omega w Olsztynie (ul. Sielska 4A).

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM:

Tematyką konferencji chcemy zwrócić uwagę na tworzenie tożsamości miejsc. Tożsamość ta wynika wprost z kreowanego przez człowieka krajobrazu i wiąże się z nim poprzez tzw. koloryt lokalny, który funkcjonuje w naszej wyobraźni jako wizytówka tego krajobrazu. Koloryt lokalny, który jest tworzony przez wyróżniające się elementy przyrodnicze i kulturowe, prowadzi do poczucia odrębności i identyfikacji z lokalną przestrzenią, tworząc silne więzi i szczególny kapitał miejsca. Funkcjonujące w naszej świadomości genius loci pozwala rozwijać gospodarczo i jednocześnie chronić krajobrazy, które stają się dla mieszkańców i gości swego rodzaju sacrum.

W ramach dyskusji chcemy zastanowić się nad kilkoma ważnymi pytaniami, które poniżej proponujemy jako inspirację do przygotowywania referatów:

- Czym są pojęcia takie jak: koloryt lokalny, genius loci i jakie jest ich znaczenie dla geografii krajobrazu?

- Metody analizy kolorytu miejsca - jak oceniać miejsca ze względu na ich tożsamość?

- Jakie elementy krajobrazu wpływają na poczucie odrębności i identyfikacji miejsc?

- Co buduje tożsamość na wsi, a co w mieście?

- Jaki kapitał gospodarczy wytwarza lokalna odrębność krajobrazu?

- Jak funkcjonują lokalne społeczności w powiązaniu z tożsamością miejsca?

- Czy koloryt lokalny należy zachowywać czy kształtować?

- Jak chronić koloryt lokalny miejsc?

- Jak kształtować krajobraz, aby nie tracić tożsamości przestrzeni?

- Krajobrazy autentyczne i przebudowane - czy i jak można kształtować tożsamość miejsca?

- Jakie procesy zagrażają utracie lokalnego kolorytu?

- Czy natura tworzy genius loci? Co kształtuje koloryt krajobrazów przyrodniczych?

Rodzaj artykułu