Ukazała się „Diagnoza stanu kultury w Ełku”- współautor dr Stefan Marcinkiewicz

 

diagnozaW ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013 – Ełckie Centrum Kultury realizuje projekt „Wyjdź z Kulturą”. Pierwszym etapem była „Diagnoza stanu kultury w Ełku”, w której uczestniczył koordynator projektu i pracownik Katedry Socjologii – dr Stefan M. Marcinkiewicz. Efektem pierwszych prac jest raport badawczy.

„Nowe media i wyzwania współczesności” – fotorelacja

W dniach 16 – 17 maja 2013 r. w Katedrze Socjologii miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Nowe media i wyzwania współczesnościKonferencję zorganizowała katedralna Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów.

Ukazał się raport „Perspektywy rozwoju. Warmińsko-mazurskie” autorstwa dr. J. Poniedziałka

warmia-mazuryRaport „Perspektywy rozwoju. Warmińsko-mazurskie” przygotowany przez dr. Jacka Poniedziałka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to pierwsza publikacja Instytutu Obywatelskiego z cyklu „Regiony”, który ma na celu przybliżyć poszczególne części naszego kraju.

Raport przedstawia historię regionu i jej wpływ na rozwój województwa. Charakteryzuje zasoby środowiskowe oraz ocenia stan infrastruktury transportowej, regionalnego rynku pracy i kapitału intelektualnego. Ilustruje także potencjał rozwojowy Warmii i Mazur.

Pobierz: Raport (pdf)

Konferencja „Oblicza regionalizmu”

Oblicza-regionalizmuOBLICZA REGIONALIZMU
TOŻSAMOŚĆ – IDEE – PRAKTYKA

Ogólnopolska konferencja naukowa – Olsztyn, 24-25.10.2013 r.

Parafrazując sławetne słowa wpisane w Manifest Komunistyczny można stwierdzić, że współcześnie po Polsce i Europie krąży „widmo” regionalizmu. Niesłabnąca jego siła czyni zeń atrakcyjny poznawczo obiekt naukowych dociekań. Regionalizm to zjawisko definiowane jako ideologia, wokół której ogniskują się mniej lub bardziej liczne, bardziej lub mniej sformalizowane organizacje i ruchy społeczne nakierowujące swoją aktywność na ochronę, propagowanie czy odbudowę regionalnych (kulturowych, społecznych i ekonomicznych, a także politycznych) odrębności. Przedmiotowe zjawisko wygenerowane przed stuleciami przez znoszące odrębności regionalne, uniwersalizujące narodową kulturę narodowe państwo, intensyfikowane przez procesy globalizacyjne, było i jest obiektem naukowych dociekań nauk społecznych i humanistycznych (językoznawstwa i literaturoznawstwa, etnologii i socjologii, nauk politycznych i ekonomii, a także społecznej geografii czy nauk prawnych). Zdaje się jednak, że istnieje uzasadniona konieczność usystematyzowania naukowej nad regionalizmem refleksji, takiej która po pierwsze przekraczałaby granice wąsko pojmowanych dyscyplin naukowych, po drugie wykorzystując płodne poznawczo wątki wypracowywane dotychczas pokonywałaby ich słabości, proponując nowatorskie ujęcia. czytaj dalej

Konferencja „Nowe media i wyzwania współczesności”

plakat-konferencja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
NOWE MEDIA I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Olsztyn, 16-17.05.2013 r.

Tematyka Konferencji

Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Facebook, Skype, Youtube w „smartfonach”, „smarttelewizorach”, tabletach, powszechny dostęp do wi-fi i GSM, umożliwiają nieustanną możliwość wymiany ikon, dźwięków, słów, filmów. Dzięki Sieci stajemy się wszechobecni. Natłok bodźców wywiera wpływ na naszą psychikę i osobowość, zmienia relacje społeczne, przekształca społeczność lokalną, strukturę społeczną, a przede wszystkim naszą kulturę. Zjawiska świata „pseudowirtualnego” są nader realne w swoich społecznych konsekwencjach. Jesteśmy zasypywani doniesieniami o negatywnych skutkach oddziaływań technologii informacyjnych (np. nękanie na portalach społecznościowych, stalking, oszustwa i wyłudzenia, alienacja, przypadki samobójstw). Przykładem filmy takie jak: „Samotność w sieci” (reż. W. Adamek ) czy „Sala samobójców” (reż. J. Komasa). Na tej podstawie niewytrawny odbiorca może dojść do przekonania, że Internet to nowy Lewiatan, który oplótł świat swoim wielogłowym wcieleniem. A przecież przemiany komunikacyjne to powiększanie społecznej łączności, to nowy rodzaj styczności psychicznej, to nigdy niespotykane uprzednio możliwości interakcyjne, to możliwości budowania i podtrzymywania więzi na odległość w skali globu. czytaj dalej