Rusza program „Studia Socjologia 40+”

Informacja-40+-page-001Polska posiada jeden z najgorszych wskaźników  dotyczących kształcenia dorosłych w Europie. Diagnoza Społeczna 2013 wskazuje  na brak skłonności do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat.
Tylko 1,6% osób powyżej 39 roku życia kształci się w systemie szkolnym lub pozaszkolnym (Diagnoza Społeczna 2013). Unia Europejska zwraca uwagę, że kształcenie ustawiczne jest istotnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pragnie wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, którzy posiadają świadectwo maturalne i  chcieliby zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie licencjata w systemie dziennym (bezpłatnie). czytaj dalej

Olsztyńska debata nt. demokracji partycypacyjnej

Debata „Perspektywy rozwoju demokracji partycypacyjnej w Polsce”

Czas i miejsce: 4 marca 2014r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00 WNS UWM w Olsztynie, Katedra Socjologii, sala 117.

demokracja

Fundacja „Forum Dialogu Publicznego” wraz z instytucjami partnerskimi: Katedrą Socjologii WNS UWM w Olsztynie, Instytutem Politologii UG w Gdańsku oraz Fundacją im. Róży Luksemburg, ma przyjemność zaprosić do udziału w debacie na temat demokracji partycypacyjnej w Polsce. W debacie udział wezmą przedstawiciele świata nauki: profesorowie, adiunkci i doktoranci, politycy, oraz działacze społeczni, zainteresowani tematyką partycypacyjnego modelu współpracy i kreowania polityk publicznych. Spotkanie odbędzie się 4 marca o godzinie 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w sali 117. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Konferencja „Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później”

Spoleczenstwo-spektaklu-page-001

Program konferencji do pobrania (MS word):

Dryfowanie przez czas

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU I MIEJSCA konferencji:
Konferencja odbędzie się w dn. 20.05 (wtorek), początek o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Równolegle (początek o 11.00) będzie odbywał się II Konwent Rad Programowych Telewizji Polskiej.

Szczegóły: Komunikat nr 2

 

 

Życie społeczeństw, w których panują nowoczesne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli. Wszystko, co dawniej przeżywano bezpośrednio, oddaliło się, przybierając postać przedstawienia.

Guy Debord, „Społeczeństwo spektaklu”[1]

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

DRYFOWANIE PRZEZ CZAS.SPOŁECZEŃSTWO SPEKTAKLU DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ

Olsztyn, 20.05.2014 (po zmianie)

Tematyka Konferencji

W 2014 roku przypada dwudziesta rocznica śmierci Guy’a Deborda (1931-1994), francuskiego rewolucjonisty i intelektualisty, poety i wywrotowca, teoretyka i praktyka nowych ruchów społecznych, a zarazem performera, prekursora happeningów, reżysera filmowego, jednego z najczęściej cytowanych francuskich pisarzy powojennych, którą to pozycję zyskał zaledwie dwiema książkami, jakimi są Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Celem organizowanej Konferencji jest próba dokonania nowej interpretacji dzieł Deborda z perspektywy XXI wieku, jak również przeanalizowanie zagadnienia czym jest dziś, w realiach XXI wieku „społeczeństwo spektaklu”, wyposażone w nowoczesne media komunikacyjne. Czy Internet nie spełnia dziś roli rewolucyjnego areopagu, (vide: arabska wiosna), stając się platformą działania nowych ruchów społecznych, takich jak Oburzeni, ACTA-wiści. czytaj dalej

Ukazała się „Diagnoza stanu kultury w Ełku”- współautor dr Stefan Marcinkiewicz

 

diagnozaW ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013 – Ełckie Centrum Kultury realizuje projekt „Wyjdź z Kulturą”. Pierwszym etapem była „Diagnoza stanu kultury w Ełku”, w której uczestniczył koordynator projektu i pracownik Katedry Socjologii – dr Stefan M. Marcinkiewicz. Efektem pierwszych prac jest raport badawczy.

„Nowe media i wyzwania współczesności” – fotorelacja

W dniach 16 – 17 maja 2013 r. w Katedrze Socjologii miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Nowe media i wyzwania współczesnościKonferencję zorganizowała katedralna Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów.

Ukazał się raport „Perspektywy rozwoju. Warmińsko-mazurskie” autorstwa dr. J. Poniedziałka

warmia-mazuryRaport „Perspektywy rozwoju. Warmińsko-mazurskie” przygotowany przez dr. Jacka Poniedziałka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to pierwsza publikacja Instytutu Obywatelskiego z cyklu „Regiony”, który ma na celu przybliżyć poszczególne części naszego kraju.

Raport przedstawia historię regionu i jej wpływ na rozwój województwa. Charakteryzuje zasoby środowiskowe oraz ocenia stan infrastruktury transportowej, regionalnego rynku pracy i kapitału intelektualnego. Ilustruje także potencjał rozwojowy Warmii i Mazur.

Pobierz: Raport (pdf)

Konferencja „Oblicza regionalizmu”

Oblicza-regionalizmuOBLICZA REGIONALIZMU
TOŻSAMOŚĆ – IDEE – PRAKTYKA

Ogólnopolska konferencja naukowa – Olsztyn, 24-25.10.2013 r.

Parafrazując sławetne słowa wpisane w Manifest Komunistyczny można stwierdzić, że współcześnie po Polsce i Europie krąży „widmo” regionalizmu. Niesłabnąca jego siła czyni zeń atrakcyjny poznawczo obiekt naukowych dociekań. Regionalizm to zjawisko definiowane jako ideologia, wokół której ogniskują się mniej lub bardziej liczne, bardziej lub mniej sformalizowane organizacje i ruchy społeczne nakierowujące swoją aktywność na ochronę, propagowanie czy odbudowę regionalnych (kulturowych, społecznych i ekonomicznych, a także politycznych) odrębności. Przedmiotowe zjawisko wygenerowane przed stuleciami przez znoszące odrębności regionalne, uniwersalizujące narodową kulturę narodowe państwo, intensyfikowane przez procesy globalizacyjne, było i jest obiektem naukowych dociekań nauk społecznych i humanistycznych (językoznawstwa i literaturoznawstwa, etnologii i socjologii, nauk politycznych i ekonomii, a także społecznej geografii czy nauk prawnych). Zdaje się jednak, że istnieje uzasadniona konieczność usystematyzowania naukowej nad regionalizmem refleksji, takiej która po pierwsze przekraczałaby granice wąsko pojmowanych dyscyplin naukowych, po drugie wykorzystując płodne poznawczo wątki wypracowywane dotychczas pokonywałaby ich słabości, proponując nowatorskie ujęcia. czytaj dalej

Konferencja „Nowe media i wyzwania współczesności”

plakat-konferencja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
NOWE MEDIA I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Olsztyn, 16-17.05.2013 r.

Tematyka Konferencji

Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Facebook, Skype, Youtube w „smartfonach”, „smarttelewizorach”, tabletach, powszechny dostęp do wi-fi i GSM, umożliwiają nieustanną możliwość wymiany ikon, dźwięków, słów, filmów. Dzięki Sieci stajemy się wszechobecni. Natłok bodźców wywiera wpływ na naszą psychikę i osobowość, zmienia relacje społeczne, przekształca społeczność lokalną, strukturę społeczną, a przede wszystkim naszą kulturę. Zjawiska świata „pseudowirtualnego” są nader realne w swoich społecznych konsekwencjach. Jesteśmy zasypywani doniesieniami o negatywnych skutkach oddziaływań technologii informacyjnych (np. nękanie na portalach społecznościowych, stalking, oszustwa i wyłudzenia, alienacja, przypadki samobójstw). Przykładem filmy takie jak: „Samotność w sieci” (reż. W. Adamek ) czy „Sala samobójców” (reż. J. Komasa). Na tej podstawie niewytrawny odbiorca może dojść do przekonania, że Internet to nowy Lewiatan, który oplótł świat swoim wielogłowym wcieleniem. A przecież przemiany komunikacyjne to powiększanie społecznej łączności, to nowy rodzaj styczności psychicznej, to nigdy niespotykane uprzednio możliwości interakcyjne, to możliwości budowania i podtrzymywania więzi na odległość w skali globu. czytaj dalej