Badania

baner-badania

 

Statutowy temat badawczy Katedry Socjologii UWM:

Przemiany współczesnego społeczeństwo polskiego i społeczności  peryferyjnych Warmii i Mazur w dobie globalnych oddziaływań.

GRANTY
W ramach Katedry Socjologii UWM realizowane są następujące granty badawcze:

1) Granty z NCN
dr Stanisław Burdziej
2014-2017 „Pilotażowe wdrożenie modelu „Community Court” w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce”, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr IS-1/039, wysokość środków: 84 170 zł – wykonawca.

2) Granty wydziałowe służące rozwojowi młodych naukowców:

a) dr Stanisław Burdziej, Legal cultures In transition: the impast of the European Union    Katedra Socjologii     5.000,-

b) dr Michał Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej    Katedra Socjologii     6.000,-

c) dr Stefan Marcinkiewicz, Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii. Studium e-tnograficzne    Katedra Socjologii     5.000,-

Badania pracowników Katedry Socjologii UWM uwidaczniają się w publikacjach.

 

Komentarze są wyłączone.