03 Marca 2024

Aktualności


Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Wydziału Nauki o Żywności UWM zorganizowała jubileuszową 25. konferencję Techmilk po hasłem „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka”. Spotkanie odbyło się w dniach 21-23 lutego w Hotelu Gołębiewskim w Mikołajach. Współorganizatorami były 44 firmy związane z branżą mleczarską.

Już od 25 lat TECHMILK sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń między naukowcami z UWM, firmami inżynierskimi, technologicznymi oraz pracownikami zakładów mleczarskich. Główny jego cel to zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami w produkcji mleka i produktów mleczarskich. Jest to miejsce, gdzie pogłębia się kontakty oraz nawiązuje współpracę między uczestnikami. Jest to obecnie największe i najważniejsze spotkanie przedstawicieli polskiego mleczarstwa z producentami urządzeń dla tej gałęzi przemysłu. Seminarium skierowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej polskich zakładów mleczarskich.

Prelegenci przedstawili między innymi informacje na temat: innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów i opakowań w sektorze mleczarskim, wykorzystania wodoru jako katalizatora zrównoważonego rozwoju w energochłonnym przetwórstwie spożywczym. Podjęto również temat wpływu kwasów Omega-3 na redukcję metanu, poruszono kwestię żywności barwiącej czy wpływu metody pakowania na jakość twarogu. Sesje poprowadzili: dr hab. inż. Fabian Dajnowiec, prof. Zygmunt Zander (wieloletni organizator TECHMILK-u) oraz prof. Włodzimierz Bednarski. Referaty wygłosili przedstawiciele następujących firm: Tetra Pak, Hynfra, Loos Centrum, SIG Combibloc, NOACK Polska, ProMinent, Diversey Polska, ULMA, A-LIMA-BIS, Danfoos, Weber, J.S.Cooling, RADEX, ATER Logic, VIMAX, BlueGEN, Zentis Polska, PRO-WAM, FoodFakty, Sealed Air, TREPKO, ECOLAB, Beel Flavors & Fragrances, ATM GROUP, GRUNDFOS, Big-Pol Fundusze Pomocowe.

W części plenarnej zebrani mogli usłyszeć dyskusję o prognozach oraz makro i mikroekonomicznych modelach rozwoju branży mleczarskiej w najbliższych latach oraz debatę zatytułowaną „Automatyzacja i robotyzacja branży mleczarskiej - wyzwanie czy niezbędny wymóg”. W rozmowie wzięli udział: Zbigniew Groszyk - Wiceprezes Zarządu Mlekpol w Grajewie, Marcin Witulski - Prezes Zarządu Polmlek Lidzbark Warmiński, Andrzej Minarczuk - Prezes Zarządu OSM Kosów Lacki oraz Michał Furmański jako ekspert od automatyki z ABB Sp. z o.o. Podczas debaty rozmawiano o inwestycjach w automatyzację, stopniu zaawansowania rodzimego przemysłu 4.0, najnowszych technologiach, w tym sztucznej inteligencji oraz przyszłości małych i dużych mleczarni. Nie zabrakło też dyskusji o tym jak bardzo i w jakich działach robotyzacja i automatyzacja może zastąpić pracę człowieka w zakładach przemysłu mleczarskiego.

Gośćmi spotkania byli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. polityki naukowej i badań, prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności, prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia, Waldemar Broś, Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny oraz Tadeusz Proczek, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.

Techmilk 2024

Stoiska ekspozycyjne przygotowały firmy: PRO-WAM, TAPFLO, PHU ROGOWSKI, RADEX, WIMAX, Loos Centrum, TREPKO, GRUNDFOS, TETRA PAK, ITV Novadan, J.S.Cooling, ATM GROUP, Noack, Weber, Rittal, Sealed AIR, Filter, Prominent Dozotechnika, Zentis, Beel Flavors, Peak Packaging, BlueGen, PePe, B. Kołakowski i CWO UWM.

W seminarium uczestniczyły 354 osoby, w tym 166 osób z 65 zakładów mleczarskich.  

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: AGROindustry, Przegląd Mleczarski, Mleczarskie Technologie, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Polska Rolna Nowy Przegląd Mleczarski, FoodFakty.

 

oprac. Elżbieta Haponiuk /red.

Zdjęcia: Joanna Lipka

Rodzaj artykułu