12 Marca 2024

Aktualności


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie poprawił swoją pozycję w kolejnym międzynarodowym rankingu. W opublikowanym niedawno zestawieniu znalazło się 70 polskich uczelni, a UWM zajął wśród nich 21. miejsce. Na liście polskich uniwersytetów klasycznych naszej uczelni przypadło 6. miejsce.

Ranking instytucji SCImago przygotowywany jest od 2009 roku. Ocena uniwersytetów, instytucji akademickich oraz firm prywatnych prowadzących badania dokonywana jest na podstawie danych bibliometrycznych. Ranking porównuje instytucje pod względem wyników badań (50 proc.), innowacyjności (30 proc.) oraz wpływu społecznego mierzonego ich widzialnością w internecie (20 proc.). W najnowszym rankingu współczynnik społeczny został zmodyfikowany w celu uwzględnienia trzech nowych wskaźników, które w bardziej szczegółowy sposób odzwierciedlają wpływ społeczny osiągany przez instytucję: wśród nich generowanie nowej wiedzy związanej z Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, udział kobiet w procesach badawczych i wykorzystanie uzyskanych wyników w tworzeniu lub doskonaleniu polityk publicznych.

W tegorocznym rankingu uwzględniono 9054 podmiotów z różnych sektorów, w tym 4762 uczelnie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został sklasyfikowany o 107 miejsc wyżej niż przed rokiem, czyli na 1222 pozycji wśród uczelni z całego świata.

W rankingu polskich szkół wyższych UWM przypadło miejsce 21. (jedna pozycja wyżej niż w 2023 r.). Po zawężeniu kryterium do klasycznych uniwersytetów plasuje się on na 6. miejscu w kraju.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został oceniony w 17 obszarach. Najlepiej wypadamy w obszarze Veterinary, zajmując 3. miejsce w Europie Wschodniej oraz 141 na świecie. Więcej informacji o metodologii rankingu oraz wynikach UWM można znaleźć na stronie internetowej SCImago Institutions Rankings.

Pierwsze miejsce wśród najlepiej ocenionych uczelni świata przypadło Uniwersytetowi Harvarda, a dwa kolejne zajmują Uniwersytet Chińskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Tsinghua. Spośród polskich uczelni najlepsze okazały się Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

W ostatnich miesiącach Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie znalazł się m.in. w zestawieniu THE World University Rankings 2024, zajmując miejsce w przedziale 1501+

W ostatnim rankingu GRAS Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowały weterynaria oraz nauki rolnicze. Weterynaria na UWM została sklasyfikowana w przedziale 101–150. Poprawiła w ten sposób pozycję z poprzedniego roku, kiedy to przyznano jej miejsce w przedziale 151–200. W zestawieniu znalazło się siedem polskich uczelni (o trzy więcej niż w ubiegłym roku), a UWM wyprzedziła tylko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauki rolnicze (a warto dodać, że pod hasłem „agricultural sciences” w tym zestawieniu kryją się również: hodowla zwierząt oraz rybactwo) zostały z kolei sklasyfikowane w rankingu GRAS po raz pierwszy i uplasowały się w przedziale 201- 300. Spośród siedmiu polskich uczelni UWM zajął czwarte miejsce za uniwersytetami przyrodniczymi w Poznaniu, Wrocławiu oraz Lublinie.

Niedawno ukazały się także wyniki QS World University Rankings, w którym UWM zadebiutował w 2022 roku. Obecnie zajmuje tam miejsce w przedziale 1200–1400.

Wiosną minionego roku poznaliśmy też wyniki 12. edycji The Center for World University Rankings (CWUR). Do zestawienia trafia tylko 10 proc. z 20,5 tys. ocenianych uczelni, a UWM znalazł się na 1525 miejscu. W praktyce oznacza to, że nie tylko umocnił on swoją pozycję (w wydaniu 2022–2023 był na 1537 miejscu), ale jest też jedną z 7,5 proc. najlepszych uczelni ocenianych przez twórców listy. W zestawieniu najlepszych polskich uniwersytetów klasycznych ujętych w CWUR, nasz Uniwersytet zajmuje dziewiąte miejsce.

W  THE Impact, czyli światowym rankingu uczelni wyższych, który ocenia je pod kątem realizowanych Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w agendzie ONZ, UWM zajął szóste miejsce wśród polskich uniwersytetów klasycznych. Najlepiej został oceniony w zakresie działań z obszaru celu 15. – Życie na lądzie.

 

red.

 

 

Rodzaj artykułu