28 Listopada 2023

Aktualności


Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski przyjął oficjalne gratulacje z rąk przedstawicieli Times Higher Educations odpowiedzialnych m.in. za przygotowanie rankingu THE World University Rankings 2024. W zestawieniu tym nasz Uniwersytet sklasyfikowano w przedziale 1501+.

Prof. Jerzy Przyborowski reprezentował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podczas gali wręczenia nagród THE World University Rankings. Wyróżnienie dla UWM przyjął od przedstawicielek THE: Lachyn Italmazovej i Magdaleny Marzec oraz od prof. Łukasza Sułkowskiego, prezesa PCG Polska i prof. Jerzego Woźnickiego, prezesa Fundacji Rektorów Polskich.

THE World University Rankings pod uwagę bierze 18 wskaźników pogrupowanych w pięć obszarów:

  1. Nauczanie (reputacja nauczycieli akademickich, stosunek liczby pracowników do studentów, stosunek liczby doktoratów do liczby licencjatów: stosunek liczby doktoratów do liczby pracowników akademickich, dochód instytucjonalny); 
  2. Środowisko badawcze (reputacja naukowa, dochody z badań: produktywność badawcza); 
  3. Jakość badań (wpływ cytowań, siła badań, ich jakość i wpływ); 
  4. Perspektywy międzynarodowe (odsetek studentów zagranicznych, udział personelu międzynarodowego i współpraca międzynarodowa);
  5. Przemysł (dochody z przemysłu i patenty).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie znalazł się w gronie 1904 uczelni sklasyfikowanych w rankingu. Jak mówił niedawno prof. Paweł Wielgosz, prorektor UWM ds. umiędzynarodowienia, na świecie działa ich tymczasem około 50 tysięcy. W ciągu ostatnich trzech lat podwoiła się liczba polskich uczelni odnotowywanych w zestawieniu (z 19 w 2021 roku do 39 uczelni w 2023 roku). Zdaniem przedstawicieli THE świadczy to o stale rosnącej świadomości i zainteresowaniu rankingiem THE, stanowiącym narzędzie do budowania międzynarodowej widoczności i reputacji polskich szkół wyższych.

 

Gala wręczenia certyfikatów - ranking THE
Fot. Materiały organizatora

 

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów uczelniom sklasyfikowanym w rankingu THE towarzyszyła dwudniowej konferencji LUMEN (20-21 listopada). Zespół PCG Academia, wspólnie z partnerami z Fundacji Rektorów Polskich i Times Higher Education, przygotował program, w którym znalazły się panele dyskusyjne i prezentacje. W agendzie uwzględniono między innymi rozmowę podsumowującą pięcioletni okres obowiązywania Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz panel z udziałem rektorów pięciu wiodących ukraińskich uczelni na temat odbudowy tamtejszego systemu edukacji po wojnie. W czasie jednej z plenerowych sesji rozmawiano także o perspektywach transformacji polskiego szkolnictwa wyższego. W dyskusji wykorzystano dane obrazujące pozycje polskich uczelni w kontekście międzynarodowym, pochodzące z międzynarodowych baz danych Scopus (Elsevier) oraz DataPoints (Times Higher Education).

UWM rozpoznawalny na świecie

Przypomnijmy, że poza THE WUR Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest odnotowywany także w innych międzynarodowych rankingach szkół wyższych.

W ostatnim rankingu GRAS Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowały weterynaria oraz nauki rolnicze (na UWM została sklasyfikowana w przedziale 101–150. Poprawiła w ten sposób pozycję z poprzedniego roku, kiedy to przyznano jej miejsce w przedziale 151–200. W zestawieniu znalazło się siedem polskich uczelni (o trzy więcej niż w ubiegłym roku), a UWM wyprzedziła tylko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauki rolnicze (a warto dodać, że pod hasłem „agricultural sciences” w tym zestawieniu kryją się również: hodowla zwierząt oraz rybactwo) zostały z kolei sklasyfikowane w rankingu GRAS po raz pierwszy i uplasowały się w przedziale 201- 300. Spośród siedmiu polskich uczelni UWM zajął czwarte miejsce za uniwersytetami przyrodniczymi w Poznaniu, Wrocławiu oraz Lublinie.

Niedawno ukazały się także wyniki QS World University Rankings, w którym UWM zadebiutował w 2022 roku. Obecnie zajmuje tam miejsce w przedziale 1200–1400.

Wiosną poznaliśmy wyniki 12. edycji The Center for World University Rankings (CWUR). Do zestawienia trafia tylko 10 proc. z 20,5 tys. ocenianych uczelni, a UWM znalazł się na 1525 miejscu. W praktyce oznacza to, że nie tylko umocnił on swoją pozycję (w wydaniu 2022–2023 był na 1537 miejscu), ale jest też jedną z 7,5 proc. najlepszych uczelni ocenianych przez twórców listy. W zestawieniu najlepszych polskich uniwersytetów klasycznych ujętych w CWUR, nasz Uniwersytet zajmuje dziewiąte miejsce.

THE Impact, czyli światowym rankingu uczelni wyższych, który ocenia je pod kątem realizowanych Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w agendzie ONZ, UWM zajął szóste miejsce wśród polskich uniwersytetów klasycznych. Najlepiej został oceniony w zakresie działań z obszaru celu 15. – Życie na lądzie.

dbp

Rodzaj artykułu