04 Września 2023

Aktualności


Osoby z tytułem magistra lub mające wybitne osiągnięcia naukowe i chcące rozwijać swoje zainteresowania badawcze mogą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWM, która zapewnia zróżnicowane oraz interdyscyplinarne kształcenie w języku angielskim.

Czym jest Szkoła Doktorska?

Europejskie środowisko akademickie jako fundamentalną zasadę przyjęło, że podstawowym elementem procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania stopnia doktora jest prowadzenie przez doktoranta pod kierunkiem swojego opiekuna (promotora) twórczej pracy badawczej – tzw. training research (trening przez badanie).

- Taką możliwość daje Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Naszym zasadniczym celem jest rozwój doktoranta, który później staje się nowym doktorem posiadającym unikatowy zasób kompetencji do prowadzenia badań naukowych, a w przyszłości także do opiekowania się młodymi adeptami nauki – podkreśla prof. dr hab. Paweł Brzuzan, dyrektor Szkoły Doktorskiej UWM.

Rekrutacja, czyli jak dołączyć do grona doktorantów?

W Szkole Doktorskiej UWM można realizować badania w zakresie 22 dyscyplin nauki. Są to m.in.: ekonomia i finanse; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria mechaniczna, językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki medyczne; pedagogika; sztuki muzyczne; technologia żywności. Rekrutacja rozpocznie się 1 września, ale warto pomyśleć o niej już teraz, aby przygotować atrakcyjny i nowatorski projekt badawczy.

Kiedy myślimy o nowych kandydatach do Szkoły Doktorskiej, to wyobrażamy sobie osoby entuzjastyczne, niebojące się wyzwań, otwarte, odważne w kreowaniu swoich poglądów. Nasza Szkoła Doktorska kończy właśnie cztery lata, a więc obchodzimy mały jubileusz, bo zamyka się pierwszy cykl kształcenia doktorantów. Mam nadzieję, że kolejną „czterolatkę” rozpoczniemy z fascynującymi i głodnymi wiedzy doktorantami mówi prof. Paweł Brzuzan.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej składa się z dwóch etapów. W pierwszej części oceniany jest wynik studiów doktoranta oraz projekt badawczy, który zamierza realizować – m.in. jego innowacyjność oraz adekwatność do aktualnych trendów. W drugim etapie dochodzi do spotkania kandydata z komisją w celu zapoznania się z nim zarówno pod kątem posiadanej wiedzy, jak i cech osobowościowych. Warto podkreślić, że część rozmowy prowadzona jest w języku angielskim.

–  Rozmawiamy w sezonie wakacyjnym, jest ładna pogoda i być może nie jest to sprzyjający czas myśleniu o dalszej karierze naukowej, ale pomimo to zachęcam wszystkich, którzy aspirują o bycia doktorem, do zajrzenia na naszą stronę internetową i zapoznania się z dyscyplinami naukowymi, kandydatami na promotorów i zastanowienia się nad projektem badawczym. Kiedy ja robiłem doktorat, nie było Szkoły Doktorskiej, ale gdybym miał taką możliwość, to chętnie bym z niej skorzystał. Wiele informacji, które wykładowcy Szkoły Doktorskiej UWM przekazują doktorantom, bardzo by mi się przydało. Jest to uzupełnienie wiedzy wyniesionej z laboratorium czy sal wykładowych, które przydaje się w późniejszym życiu i karierze naukowej – mówi prof. Paweł Brzuzan.

prof. dr hab. Paweł Brzuzan, dyrektor Szkoły Doktorskiej UWM / fot. Katarzyna Wróblewska

Na czym polega doktorat wdrożeniowy?

W Szkole Doktorskiej UWM jest również możliwość realizowania doktoratu wdrożeniowego, czyli – w skrócie – pracy badawczej doktoranta, która ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny. Jest to program ministerialny, który zakłada tworzenie warunków do rozwoju współpracy szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Polega na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami lub innymi podmiotami.

W przypadku doktoratu wdrożeniowego praca doktorska zyskuje wymiar praktyczny, bo oprócz stawiania naukowych hipotez pracuje się nad wdrożeniem jakiegoś produktu lub innego rozwiązania – tak, aby przedsiębiorca, który zatrudnia doktoranta mógł uatrakcyjnić swoją ofertę i zdobyć przewagę na rynku – wyjaśnia prof. Paweł Brzuzan. 

Do tej pory w Szkole Doktorskiej UWM kształciło się około 120 doktorantów. Każdy uczestnik otrzymuje stypendium doktorskie, którego kwota jest zmienna i zależy od wysokości wynagrodzenia profesora.

Szczegółowe informacje na temat w tym rekrutacji, dyscyplin czy opiekunów można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UWM.

mw

Rodzaj artykułu