07 Marca 2024

Aktualności


Członkowie Koła Naukowego Suicydologii Wydziału Prawa i Administracji UWM wzięli udział w warsztatach z antropologii sądowej.

Warsztaty odbyły się 7 marca w Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkowie Koła Naukowego Suicydologii Wydziału Prawa i Administracji UWM zostali na nie zaproszeni przez kolegów z SKN Medycyny Sądowej GUMed w związku z podjętą współpracą między kołami.

Warsztaty poprowadziła dr n. med. Dorota Pieśniak, dysponująca ogromną wiedzą z zakresu medycyny sądowej zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

- Najpierw wysłuchaliśmy wykładu, a później odbyła się wyczekiwana przez wszystkich część praktyczna. Dowiedzieliśmy się m. in. w jaki sposób można identyfikować ludzkie kości za pomocą analizowanych szczątków kostnych oraz o możliwości ustalenia biologicznego wieku w chwili zgonu i płci. Zakres uzyskanych informacji pozwolił nam stwierdzić w czasie warsztatów na podstawie stanu zachowania kości, do osoby w jakim wieku można zaklasyfikować szczątki – mówi Szymon Kulas, prezes Koła Naukowego Suicydologii WPiA UWM.

warsztaty z antropologii sądowej

Z kolei warsztaty z zakresu badań daktyloskopijnych dla członków SKN Medycyny Sądowej GUMed poprowadził  dr Andrzej Gawliński, opiekun KN Suicydologii.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy za zaproszenie, gościnność oraz współpracę. Teraz czekamy na naszych kolegów i koleżanki w Olsztynie – podsumowuje Szymon Kulas.

opr. red

Rodzaj artykułu