12 Czerwca 2023

Aktualności


Po raz drugi w Olsztynie obradował Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inicjatorką tego wydarzenia była dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM z Instytutu Nauk Politycznych. Swoją wiedzą z młodymi mieszkańcami regionu podzielił się także dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM z Wydziału Biologii i Biotechnologii, znany ze swojego zaangażowania w inicjatywy ekologiczne.

Pierwszy Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbył się 8 października 2021 roku w formie spotkania on-line. Jego organizatorami byli Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych naszego regionu wyrazili zainteresowanie kontynuowaniem współpracy na rzecz ochrony klimatu, dlatego w dn. 12 czerwca 2023 r. po raz kolejny spotkali się, by wspólnie pochylić się nad ważnymi problemami współczesności i zastanowić, co jednostka może zrobić, aby powstrzymać zmiany klimatu?

W urzędzie marszałkowskim spotkali się przedstawiciele szkół z różnych zakątków regionu. Młodzież, podobnie jak w poprzedniej edycji, wyłoniła spośród siebie Komisję Wniosków, która przygotowała ostateczne stanowisko, bazując na wystąpieniach uczestników.

Aleksandra Kołakowska - Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku (Aleksandra Kołakowska),

Kacper Sadlek - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,

Paweł Głód - Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

Piotr Głędzki - Zespół Szkół w Pasłęku I Liceum Ogólnokształcące

Weronika Szkoda, Julia Szczepańska - II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie,

Zofia Pyrzanowska - IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej w Olsztynie,

Jakub Panasiuk - V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie.

Przedstawicielką Sejmiku Młodzieżowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego biorącą udział w MSK była Michalina Murzynowska.

Młodzież, podobnie jak w poprzedniej edycji, wyłoniła spośród siebie Komisję Wniosków, która przygotowała ostateczne stanowisko, bazując na wystąpieniach uczestników.

Hasło przewodnie II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego „Szanuj – nie marnuj” zgłosiła Weronika Szkoda z II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, a młodzież przyjęła je przez aklamację.

Stanowisko II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego w Olsztynie (12 czerwca 2023 r.):

My, młodzież szkół ponadpodstawowych, uczestnicy II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego w Olsztynie 12 czerwca 2023 r.

świadomi występujących zagrożeń dla klimatu apelujemy do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego o:

- ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, mających olbrzymi wpływ na zmianę klimatu;

- korzystanie z transportu publicznego;

- ograniczanie zużycia plastiku, prądu i wody;

- rozważne zakupy żywności, by nie była wyrzucana;

- korzystanie z odnawialnych źródeł energii;

- segregację odpadów;

- dbanie o bioróżnorodność, w tym o środowiska leśne, łąki i tereny życia owadów zapylających;

- zwiększenie edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu klimatu, w tym korzystanie z toreb i pojemników wielokrotnego użytku;

Apelujemy do władz samorządowych o:

- zwrócenie uwagi na wydobywanie się dwutlenku węgla podczas redukcji metanu;

­- upowszechnianie informacji o działaniach na rzecz ochrony środowiska, w tym tworzenia przyszkolnych sadów owocowych;

- upowszechnianie zwrotu opakowań, poprzez udostępnianie automatów;

- prowadzenie łąk kwietnych i miodnych;

- zwiększenie domków dla owadów zapylających na budynkach użyteczności publicznej;

- zwiększenie liczby koszy na śmieci w miejscach publicznych;

- zwiększenie liczby stacji rowerowych w miastach;

- zwiększanie kar za zanieczyszczanie środowiska;

- zwiększenie środków na granty regionalne służące poprawie jakości i stanu środowiska, w celu podniesienia jakości życia mieszkańców;

- popularyzację wśród mieszkańców województwa akcji sadzenia drzew i lasów, w tym zachęcanie młodzieży szkolnej do udziału w tych akcjach”.

Opowiadamy się także za kontynowaniem pracy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Hasło przewodnie II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego: „Szanuj, nie marnuj!”.

Uczniowie z Warmii i Mazur podczas Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego Fot. Materiały organizatorów
Uczniowie z Warmii i Mazur podczas Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego
Fot. Materiały organizatorów

 

Obrady MSK prowadzone były na sali sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a uroczystego otwarcia dokonała aktualna gospodyni tego miejsca, czyli przewodnicząca Sejmiku  Bernadeta Hordejuk. Słowa wsparcia dla tej inicjatywy skierowała także członkini Zarządu Województwa Jolanta Piotrowska.

Tak jak to było przy pierwszej edycji, tak i tym razem z młodymi ludźmi spotkali się przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poza inicjatorką i prowadzącą wydarzenie, czyli prof. Astramowicz-Leyk, w inicjatywie wziął udział także prof. Stanisław Czachorowski. Swoim wystąpieniem „Działać czy rozpaczać, czyli co jednostka może zrobić, żeby przeciwdziałać zmianom klimatu?”, badacz z UWM zachęcał młodzież do ekologicznych postaw.

Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny to także okazja do tego, by dowiedzieć się więcej o misji władz lokalnych w zakresie dbania o naturę. O zadaniach samorządu województwa na rzecz ochrony środowiska mówiła młodzieży i opiekunom Małgorzata Domurad, zastępczyni dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego w Olsztynie.

red., ta

 

>>> Specjalne wydanie Wiadomości Uniwersyteckich z okazji opublikowania „Agendy Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.”

 

 

 

Rodzaj artykułu