08 Czerwca 2024

Aktualności


Koło Naukowe Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem oraz studenci z programu Erasmus+ pod opieką dr Moniki Ziniewicz zorganizowali 7 czerwca Polsko-Hiszpańskie Studenckie Seminarium Prawa Administracyjnego.

Tematem przewodnim spotkania były źródła materialnego prawa administracyjnego w Polsce i Hiszpanii w ujęciu porównawczym, nad którymi studenci pracowali m. in. podczas ćwiczeń w Programie Erasmus + oraz podczas spotkań koła naukowego.

Badania dotyczyły elementarnych zagadnień porównawczych regulacji prawnych ochrony środowiska, prawa budowlanego, zmiany imienia i nazwiska, ewidencji ludności, dowodów osobistych, pomocy społecznej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków czy wtórnego wykorzystania danych osobowych.

Studentów przygotowała dr Monika Ziniewicz z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie UWM, opiekunka Koła Naukowego Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem. Pomysł na seminarium był efektem zajęć prowadzonych dla studentów z programu Erasmus. 

- Zajęcia ze studentami z Hiszpanii w ramach Programu Erasmus + były dla mnie niesamowitym doświadczeniem, a także niecodziennym wyzwaniem dydaktycznym. Pierwszy raz realizowałam przedmiot Prawo administracyjne ze studentami zagranicznymi. Do tej pory ten przedmiot prowadziłam dla studentów naszego wydziału, a tym razem zderzyłam się ze studentami zagranicznymi trzeciego i czwartego roku kierunku prawo prowadzonego na hiszpańskich uniwersytetach: Uniwersytet w Castelló de la Plana, Uniwersytet w Burgos, Uniwersytet w Walencji, Uniwersytet Pablo de Olavide w Sewilli, Uniwersytet w Murcji - mówi dr Monika Ziniewicz. I dodaje: - Od drugich zajęć zaczęliśmy przyglądać się hiszpańskiemu i polskiemu systemowi źródeł prawa administracyjnego. Dokonaliśmy porównania podstawowych zasad i hierarchii źródeł prawa w Polsce i Hiszpanii. Jako nauczyciel i opiekun koła naukowego poczułam, że mam wręcz obowiązek poznać wzajemnie ze sobą studentów z programu Erasmus+ oraz studentów z koła naukowego. 

Opiekunka koła podkreśla, że seminarium zorganizowali dzięki wsparciu pracowników Wydziału Prawa i Administracji - dziekana dr hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM oraz prodziekana ds. rozwoju dr hab. Jakuba Ziętego, prof. UWM i z pomocą pracowników wydziałowej Kancelarii i Sekcji Ewaluacji Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej. Studenckie Seminarium Prawa Administracyjnego odbyło się 7 czerwca 2024 r.

- Studentów było piętnastu i zostało wygłoszonych trzynaście referatów. Spotkanie polskich i hiszpańskich studentów oraz wzajemne referaty prawnoporównawcze okazały się bardzo ciekawą okazją do wymiany studenckiej myśli oraz wskazywania podobieństw i różnic pomiędzy regulacjami tych samych zagadnień materialnego prawa administracyjnego w odmiennych narodowościowo porządkach prawnych. Dużą satysfakcją jest dla mnie, że takie działania podjęli bardzo młodzi, rozważni i chętni do rozwijania horyzontów wiedzy ludzie - dodaje dr Monika Ziniewicz i ma nadzieję, że takie wydarzenie powtórzą w przyszłym roku. 

Tematy wystąpień:

1.        Małgorzata Kasiak and Dawid Sutkowski, University of Warmia and Mazury - Secondary processing of personal data,

2.        Ana Sanchis Quiles, Universitat de València - The Right To Access To Public Information,

3.        Sara Fernández-Daza Rodrigo, Universidad Pablo de Olavide - Act Of March 12, 2004 on Social Assistance,

4.        Ana Querol Quílez, Universitat de València - Polish Construction Law Act vs Spanish Building Regulation Act,

5.        Lucía Bezanilla Pinto, Universidad de Burgos - The National Identity Document a Comparison Between Spain And Poland,

6.        Adriana Przybysz, University of Warmia and Mazury - Voivode's supervision over communes in the field of registration of civil status records,

7.        Lluis Gomez Arnau, Universitat Jaume I, Castellón - Nature protection,

8.        Blanca Juan Pitarch, Universitat Jaume I, Castellón - Historical Heritage,

9.        Xavier Gonzalez Rincon, Universitat de Valencia - Real Estate Management,

10.      Carmen Fernandez Suarez, Universidad Pablo de Olavide - Environmental Protection Law in Poland/ Spain,

11.      Karen Ruiz Merenciano, Universitat de València - The population registration,

12.      Adriana Calvo Lópet, Universidad de Burgos - The Protection of Personal Data,

13.      Paula López Cantero, Universidad de Murcia - Regulation on Name And Surname Changing.

 

Plakat Seminarium

 

Rodzaj artykułu