18 Kwietnia 2024

Aktualności


W Kortowie rozpoczęło się ogólnopolskie Sympozjum Bezpieczeństwo i Równość na Uniwersytecie. W dniach 18-19 kwietnia kampus UWM będzie przestrzenią rozmowy reprezentantów różnych uczelni i rzeczników ds. równego traktowania.

Spotkania osób odpowiedzialnych w polskich uczelniach wyższych za ochronę praw i przestrzegania równości niezależnie od pochodzenia etnicznego, wyznania, płci, orientacji seksualnej czy poglądów politycznych odbywają się od czterech lat w różnych ośrodkach akademickich. W tym roku gospodarzem zjazdu został UWM. Celem spotkań jest wymiana wiedzy, doświadczeń i wypracowanie wspólnie dobrych rozwiązań różnych problemów, spotykanych w środowiskach akademickich. W tamtym roku owocem spotkania było powołanie stowarzyszenia Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR). Jego członkowie zajmują różne uczelniane stanowiska i, jak podkreślają, wspólnie dbają o ochronę praw i wartości akademickich, a także bezpieczeństwa, równości oraz różnorodności.

Sympozjum otworzyli dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM i prorektor ds. kształcenia oraz dr Anna Cybulko z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca ASBiR.

- Cieszymy się, że możemy na UWM gościć osoby zaangażowane w temat przewodni sympozjum. Dzisiejszy dzień jest poświęcony doświadczeniom UWM związanym z poczuciem bezpieczeństwa w różnych aspektach – od bezpieczeństwa na terenie kampusu, a mamy to szczęście, że funkcjonujemy w minimiasteczku, po poczucie bezpieczeństwa we wspólnocie. Na różnych forach, na których spotykam się z prorektorami ds. kształcenia i prorektorami ds. studenckich, brak poczucia bezpieczeństwa jest wymieniany jako jedna z przyczyn porzucania studiów i pochopnych zmian swoich decyzji życiowych. Jako kolegium rektorskie olbrzymią wagę przywiązujemy do spraw szeroko pojętego bezpieczeństwa i równości – mówił prof. Paweł Wysocki, prorektor UWM ds. kształcenia. 

- To nasz czwarty zjazd, ale pierwszy oficjalnie powołanego stowarzyszenia. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w gościnnych progach UWM, gdzie tak wiele dzieje się pod względem bezpieczeństwa i równości - mówi dr Anna Cybulko, przewodnicząca ASBiR. I dodaje: - Nasza organizacja opiera się na sile ludzi. Podejmowana przez nas praca jest wymagająca i wciąż nieoczywista. Dopiero budujemy ścieżki i struktury. To, co może nas wzmacniać, to poczucie, że nie jesteśmy sami.

Dr Anna Cybulko zauważyła, że ważne jest widzenie zarówno podobieństw w środowiskach akademickich, jak i różnic. Pokreśliła, że dbanie o bezpieczeństwo fizyczne i społeczne obarczone jest ryzykiem nadmiarowej wrażliwości i nadmiarowego budowania bezpieczeństwa.

Mateusz Dampc, Rzecznik ds. Równości Szans na UWM, podkreślił, że jego praca wynika z celów strategicznych UWM. Jednym z nich jest tworzenie przyjaznego miejsca do pracy i studiowania. Przejawia się to m.in. przez zapewnienie instytucjonalnego wsparcia w zakresie walki z wykluczeniami, niwelowania postaw nieetycznych i przeciwdziałanie dyskryminacji. Działalność rzecznika została wsparta powołaniem stanowiska specjalistki ds. równouprawnienia. UWM w tamtym roku przyjął strategię dostępności Uniwersytetu, gdzie również zwrócono uwagę na kwestie równościowe.

- Zależy nam na tym, by osoby, które trafią do Kortowa, czuły się w tym środowisku dobrze i były akceptowane, bo to wpływa na proces kształcenia. Organizuję spotkania informacyjne dla studentów, szczególnie z pierwszego roku. Do mnie wpływają zgłoszenia związane z podejrzeniem praktyk dyskryminacyjnych. Do każdego zgłoszenia jest powoływana komisja, która zajmuje się sprawą - mówi Mateusz Dampc, jeden z organizatorów olsztyńskiego spotkania.

W programie na czwartek zaplanowano sesje związane m.in. z bezpieczeństwem psychospołecznym. W piątek odbędą się spotkania sekcji tematycznych, m.in. sekcji przeciwdziałania mobbingowi i mediacji akademickich.

aw

Rodzaj artykułu