09 Lutego 2023

Aktualności


Grono naukowców z tytułem profesora powiększyła prof. dr hab. Renata Marks-Bielska z Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM. Jest jedynym profesorem tytularnym w dyscyplinie ekonomia i finanse na naszym uniwersytecie.

Zgodnie z postanowieniem prezydenta, Renata Marks-Bielska otrzymała tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

- Uzyskanie tytułu profesora to wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy na rzecz środowiska akademickiego, społeczeństwa i gospodarki. To formalne zwieńczenie pewnego etapu na naukowej drodze, bowiem – jak napisał Stefan Żeromski - „nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele naukowych wyzwań. Obok pracy naukowej cenię sobie też pracę dydaktyczną ze studentami. Młodzi ludzie dają dużo energii i inspiracji.  W związku z tym, że zbliża się Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, życzę naukowczyniom, aby coraz więcej z nich sięgało po tytuły naukowe – powiedziała prof. Renata Marks-Bielska „Wiadomościom Uniwersyteckim”.

Prof. dr hab. Renata Marks-Bielska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1999). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania i Administracji UWM w Olsztynie (2002), zaś stopień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie (2011).

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Marks-Bielskiej koncentrują się na problematyce polityki gospodarczej i społecznej, a w szczególności dotyczą: rozwoju regionalnego i lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich, przekształceń strukturalnych w rolnictwie, rynku ziemi rolniczej, przedsiębiorczości gospodarczej i ekologicznych aspektów gospodarowania.

Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wartościowym elementem jej dorobku badawczo-publikacyjnego jest jego baza empiryczna, a także interdyscyplinarne podejście do podejmowanej problematyki przy współpracy z naukowcami z różnych dyscyplin naukowych. Aktywnie rozwija naukową współpracę międzynarodową przez uczestnictwo w konferencjach i stażach naukowych w renomowanych ośrodkach zagranicznych i krajowych, publikuje w cenionych wydawnictwach, prowadzi wykłady w ramach programu Erasmus.

Od 2019 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącej dyscypliny ekonomia i finanse na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jest członkinią Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Zespołu ds. opracowania wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii społecznej, kilku naukowych stowarzyszeń międzynarodowych. Angażuje się w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyniki prac naukowo-badawczych upowszechnia w praktyce, m.in. przez współpracę z instytucjami z otoczenia biznesu. Jest stypendystką ministra edukacji narodowej. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną była wyróżniana nagrodami rektora UWM w oraz nagrodą marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Prywatnie jest mężatką, matką dwójki dzieci, a czas wolny poświęca na teatr, muzykę poważną i ludową oraz żeglarstwo.

mw

Rodzaj artykułu