07 Marca 2024

Aktualności


Już po raz kolejny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był obecny na Europejskim Kongresie Samorządów w Hotelu Gołębiewskim w Mikołajach. W dniach 4-5 marca liderzy samorządowi, eksperci z instytucji publicznych, naukowcy, przedstawiciele biznesu i mediów wymieniali się wiedzą i doświadczeniem.

 

Europejski Kongres Samorządów to przestrzeń spotkania i wymiany dobrych praktyk. To także okazja do nawiązywania współpracy z przedstawicielami firm i instytucji z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Kongres to kilkanaście ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 200 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę. Tegorocznym tematem była „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. Wśród licznych ekspertów z instytucji publicznych, szkół wyższych i przedstawicieli biznesu obecni byli również eksperci z UWM. Goście mogli porozmawiać z pracownikami Centrum Współpracy z Otoczeniem-Społeczno-Gospodarczym UWM, a w części artystycznej posłuchać Orkiestry Akademickiej UWM.

Mała kongresowa tradycja

Stoisko uniwersyteckie ustawiliśmy po raz trzeci w tym samym miejscu w przestrzeni hotelu, więc wielu gości przyjeżdżających co roku pamiętało już, gdzie nas szukać. Nasza obecność tam to budowanie fundamentów pod nowe możliwości współpracy. To były intensywne dwa dni rozmów, poznawania ludzi i inicjatyw, nawiązywanie kontaktów. Jesteśmy rozpoznawalni jako uczelnia nie tylko lokalnie i regionalnie. Nawiązywaliśmy relacje z podmiotami np. z Litwy, Portugalii, Chorwacji, Ukrainy – mówi Marta Wangin, dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. I dodaje: – Organizator i główny partner Kongresu kontaktowali się z nami już kilka miesięcy przez wydarzeniem, m.in. prosząc o rekomendacje eksperta do panelu. To z naszego polecenia jednym z ekspertów była dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM z Wydziału Nauki o Żywności, która wzięła udział w debacie „Lokalny produkt, międzynarodowy sukces”.

Kongres Samorządów

Ekspercki głos UWM

Eksperci z UWM zabrali głos także w innych tematach. Prof. Arkadiusz Żukowski z Instytutu Nauk Politycznych UWM debatował z innymi ekspertami o międzynarodowej współpracy samorządów, a dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM i kierownik Katedry Dziennikarstwa, brała udział w panelu „Dziennikarz, biznesmen czy państwo? Kto zapewni niezależność mediom lokalnym?”. Poruszono na nim kwestie zależności mediów od otoczenia społecznego, gospodarczego, politycznego.

Prof. Marek Sokołowski, kierownik Katedry Socjologii UWM, wygłosił prelekcję na temat „Postpolityka, postprawda, populizm. Definiowanie (nie)oczywistych pojęć”, a dr hab. Wojciech Modzelewski, prof. UWM z Instytutu Nauk Politycznych, dyskutował w panelu „Decentralizacja – jak wzmocnić europejską samorządność?”. Prof. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz z Collegium Medicum rozmawiała z kolei o profilaktyce i promocji zdrowia. Europejski Kongres Samorządów stawia na wzajemne przenikanie się doświadczeń samorządowych z nauką i biznesem, a są to cele bliskie funkcjonowaniu UWM.

O naszą uczelnię i możliwości rozwoju naukowego pytali nas także obecni na Kongresie młodzi ludzie – członkowie młodzieżowych rad przy jednostkach rządowych i samorządowych, także ci z południa Polski, którzy chcieliby w naszym regionie studiować. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także treść „Wiadomości Uniwersyteckich UWM”, które mieliśmy ze sobą jako wizytówkę uczelni – dodaje Marta Wangin.

Wszystkie edycje Kongresu pokazywały, jak ważna w rozwoju regionalnym i lokalnym jest współpraca. Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która prowadzi działalność na rzecz promowania dialogu i współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

aw

 

Europejski Kongres Samorządów

 

Rodzaj artykułu