29 Maja 2024

Aktualności


Na zaproszenie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii UWM w Olsztynie spotkali się eksperci, naukowcy i przedstawiciele branży nieruchomości. W dniach 27-29 maja odbyła się konferencja naukowa o najnowszych trendach i innowacjach.

Około 80 reprezentantów różnych ośrodków naukowych omawiało w Olsztynie współczesne wyzwania rynku nieruchomości. Wśród tematów znalazły się procesy gentryfikacji, urbanistyki, geodezji, kartografii czy wykorzystanie sztucznej inteligencji.  Spotkanie zgromadziło przedstawicieli powstałego w Olsztynie w 1994 roku Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, którego założycielami są pracownicy naukowi UWM.

Konferencja jest spotkaniem dorocznym, które pokazuje cały obszar nieruchomości w Polsce: od elementów analizy rynku, po analizy demograficzne mieszkalnictwa, statystyki, obszar sztucznej inteligencji. 30 lat funkcjonowania TNN pokazuje, że musimy się dostosowywać do zmian na rynku, nie możemy trwać tylko przy jednym rozwiązaniu. Jesteśmy towarzystwem naukowym, które rozwija się w oparciu o to, co dzieje się w nauce – mówił „Wiadomościom Uniwersyteckim” dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM z Wydziału Geoinżynierii i prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.

Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Prof. Wiśniewski zwrócił uwagę na wyzwania, z którymi muszą współcześnie się mierzyć eksperci od nieruchomości.

 – Myślę, że główne wyzwania dotyczą dwóch obszarów. Pierwsze to nowe technologie, które wkraczają na rynek nieruchomości. Drugi obszar to zmiany środowiskowe, związane z ekologią – zaznaczył.

Dr hab. Inż. Mirosław Bełej, prof. UWM i kierownik Katedry Nieruchomości i Studiów Miejskich UWM oraz wiceprezes TNN podkreślił interdyscyplinarność spotkania.

Mamy w naszym środowisku prawników, geografów, ekspertów od gospodarki przestrzennej, ekonomistów, architektów, reprezentantów inżynierii lądowej, geodezji i transportu. Możemy uczyć się od siebie różnego spojrzenia na nieruchomości. Podstawą naszego dzisiejszego spotkania jest świętowanie 30 lat funkcjonowania TNN. Wielu naszych doktorantów, którzy brali udział w konferencjach 20 lat temu, dzisiaj jest profesorami uczelniami i mogą promować swoich doktorantów. Nie tylko myślimy o nieruchomościach, ale także o rozwoju naukowym kadry ogólnopolskiej z wielu dyscyplin naukowych – ­mówił prof. Mirosław Bełej. I dodał: – Ta konferencja to fantastyczne miejsce, w którym osoby z całej Polski z różnych dziedzin poznają się i zaczynają myśleć o wspólnych projektach. To platforma integracji wiedzy nieruchomościowej z różnych zakresów.

Czy obecnie możemy mówić o dobrej sytuacji dla rynku nieruchomości komercyjnych?

W tej chwili to nie jest bardzo dobry rynek dla nieruchomości biznesowych, dlatego że gospodarka powoli u nas spowolnia, a rynek nieruchomości z opóźnieniem odzwierciedla to, co dzieje się w gospodarce. Nie znaczy to, że będzie recesja, ale np. na rynku magazynowym widać spowolnienie – uważa prezes Wiśniewski.

­–  Na rynku mieszkaniowym mamy ciekawy trend, który się zarysował w ostatniej dekadzie. Rynek typowo konsumencki, czyli gdy kupujemy mieszkanie na własne potrzeby mieszkaniowe, zmienia się. Dzisiaj mamy dużo klientów, którzy kupują trzecie, czwarte czy piąte mieszkanie w celach inwestycyjnych – skomentował wiceprezes Bełej.

Ludzie nadal masowo kupują mieszkania, szczególnie w czasie programów rządowych. Każdy program wywołuje wzrost cen i popytu. Polacy nie są narodem, który intensywnie eksploruje giełdę, więc nadal inwestują pieniądze w nieruchomości. Mamy społeczeństwo rozwarstwione i gdzieś pieniądze muszą przepłynąć. Wczoraj rozmawialiśmy z przedstawicielami z Krakowa, w którym średnie ceny są wyższe niż w Warszawie – dodał prof. Wiśniewski.

Założycielem i pierwszym prezesem świętującego Towarzystwa Naukowego Nieruchomości był śp. prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer - wieloletni rektor i prorektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, dziekan i prodziekan Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych, dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej, twórca pierwszych studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

Jesteśmy dumni, że ta organizacja od samego początku jest związana z naszym wydziałem i Uniwersytetem. Wydział i uczelnia się zmieniały, a państwo trwacie i jesteście przykładem organizacji, która potrafi rozwijać się i dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Nieruchomości były, są i będą tematem, którym warto się zajmować – mówił podczas uroczystego otwarcia konferencji dr inż. Krzysztof Rząsa, prodziekan ds. studenckich Wydziału Geoinżynierii UWM.

W poniedziałek 27 maja świętowany był jubileusz nie tylko całego Towarzystwa, ale także prof. Sabiny Źróbek, profesor-senior UWM oraz jednej z założycielek i byłej prezes TNN (w latach 2005-2021). W latach 2001- 2017 r. pełniła funkcję kierownika Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, w latach 2018-2019 była dyrektorem Instytutu Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości, natomiast w latach 2020-2022 kierownikiem Katedry Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości. Była również kierownikiem studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości. Prof. Źróbek została honorowym członkiem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.

Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Początek TNN był taki, że ci, którzy otrzymali uprawnienia do szacowania nieruchomości, odczuwali potrzebę doskonalenia swojej wiedzy. W 1993 roku powstał pomysł, by powołać Towarzystwo Naukowe, żeby rozwijać teorię, którą potem można zastosować w praktyce. Na nasze spotkania przyjeżdżają nie tylko naukowcy, ale też inne osoby z branży zainteresowane tym, co się w nieruchomościach dzieje. Mamy szerokie zagadnienia, bo to nie tylko wycena, sprzedaż, obrót, ale też prawo, socjologia i psychologiczne aspekty, które mają wpływ na gospodarkę przestrzenną – mówiła prof. Sabina Źróbek. – Pierwsze konferencje odbywały się w Olsztynie i okolicy. A jak urośliśmy w siłę, inne uczelnie z Polski podejmowały się współorganizacji spotkań. W ubiegłym roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu był głównym organizatorem. Radością jest dla mnie to, że przyjeżdżają młodzi pracownicy naukowi po wiedzę i chcą słuchać nas, starszych.

We wtorek 27 maja jednym z punktów programu była debata ekspercka „Megatrendy zmieniają rynek nieruchomości”, w której udział wzięli Agnieszka Jankowska, dyrektor Gruntów Inwestycyjnych CBRE, Alicja Zailer, dyrektor Działu Wycen i Doradztwa Colliers, dr hab. Jacek Laszek, prof. SGH z Departamentu Stabilności Finansowej NBP oraz dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM.

Megatrendy to bardzo obszerny temat. Nowe technologie bardzo zmieniają rynek nieruchomości i dzisiaj jesteśmy tego świadkami także w naszych domach, jeśli ktoś korzysta z technologii smart home. Na rynku nieruchomości komercyjnych widzimy możliwość wykorzystywania nowych technologii np. w magazynach, budynkach biurowych, obiektach handlowych, szkolnictwie, hotelarstwie. Czeka nas rozwój coraz nowszych technologii, usprawniających korzystanie, planowanie, projektowanie, budowę – mówiła podczas debaty Agnieszka Jankowska, dyrektor w Dziale Gruntów Inwestycyjnych i przedstawicielka sektora Data Center. Podkreśliła, że razem z rozwojem technologii ważne będzie budowanie wielkich serwerowni (Data Center, centra danych). Takie centra będą powstawały także w Polsce, m.in. w Warszawie.

Jeżeli coś prognozujemy, to na ogół się mylimy – zauważył prof. Jacek Laszek i podkreślił, że prognozowanie nie tylko finansowe, ale także związane z trendami, może się nie sprawdzić.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z: Katedrą Nieruchomości i Studiów Miejskich UWM, Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej UWM oraz Katedrą Gospodarki Przestrzennej UWM.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM i rektor UWM, dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM i dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM, Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski, Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

Anna Wysocka 

Rodzaj artykułu