12 Kwietnia 2024

Aktualności


Niemal 170 uczestników wzięło udział w okręgowych eliminacjach 47. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Niektórzy uczniowie, aby sprawdzić się w „olimpijskim boju” i zawalczyć o przepustkę na studia, pokonali ponad 500 km.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to najstarsza i największa olimpiada odbywająca się na UWM. Okręg, który obejmuje to: województwo warmińsko-mazurskie, północna część mazowieckiego, wschodnia kujawsko-pomorskiego i południowo-wschodnia pomorskiego. Ale nie tylko. Na olsztyńskie eliminacje przyjechali uczniowie Technikum Leśnego aż ze Starościna. Leży on przy samej granicy z Niemcami i znacznie łatwiej byłoby im pojechać na konkurs do Berlina niż do Olsztyna! Uczestnicy reprezentowali w sumie 30 szkół.

W organizację olimpiady na UWM, która odbyła się 12 kwietnia, zaangażowanych jest kilka wydziałów UWM: Rolnictwa i Leśnictwa, Nauk Technicznych, Nauk Ekonomicznych, Bioinżynierii Zwierząt oraz Medycyny Weterynaryjnej. Wynika to z tego, że konkurs podzielony jest na 7 bloków tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, leśnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i weterynaria. W tym roku na olimpiadzie nie ma bloku żywieniowego. Z tematu żywienie i gastronomia odbędzie się konkurs osobny.

 

47. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na UWM

 

Zmagania podzielone są na dwie części: test wiedzy z wybranego bloku tematycznego, a po nim – egzamin praktyczny. Zarówno pierwszy, jak i drugi egzamin nigdy nie były łatwe. A jak było w tym roku?

– Test wydał mi się łatwiejszy niż ubiegłoroczny – porównuje Mateusz Sakowski z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, który startował w bloku tematycznym architektura krajobrazu.

– W części praktycznej trzeba było powiedzieć, co po kolei trzeba zrobić, aby posadzić wrzos, wytyczyć powierzchnie rabaty i rozpoznać rośliny. To pierwsze pytanie wydaje mi się za łatwe i podejrzewam, że kryje się w nim jakiś haczyk – przypuszcza Mateusz.

Jego kolega z klasy, Przemek Jakubczyk, w teście za najtrudniejsze uznał rozpoznawanie roślin, natomiast część praktyczną ocenił na poziomie egzaminu zawodowego, który obaj – jako tegoroczni maturzyści – niedawno zdali.

W bloku tematycznym leśnictwo uczestniczyli: Mikołaj Dawid, Igor Pogorzelski i Weronika Kochanowska – wszyscy z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Cała trójka obie części egzaminu ocenia jako łatwe, chociaż każdy czegoś nie jest pewien. Mikołaj, który interesuje się entomologią, ma wątpliwości, czy prawidłowo rozpoznał korę drzew, a Igor, który chce zostać leśnikiem, nie jest pewny, czy dobrze rozpoznał owady.

Weronika Wiadro z kl. III Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Rolniczych w Dobrocinie odpowiadała na pytania w bloku produkcja zwierzęca. Test oceniła jako łatwy. Egzamin praktyczny także, chociaż nie jest zadowolona ze swej odpowiedzi o produkty pszczele. Za to rozpoznanie ras bydła i podanie ich charakterystycznych cech lub obliczenie DJP, czyli tego, ile paszy potrzebuje stado bydła – uznała za „łatwiznę”.

Julia Dębska z tej samej szkoły, ale z kl. V, też nie miała kłopotu z odpowiedziami. Julia już dobrze wie, co chce robić w życiu: prowadzić agroturystkę. Na razie hoduje kury. Zarówno uczniowie z Rucianego-Nidy, Giżycka, jak i Dobrocina mają już w zdecydowanej większości ustalone plany życiowe. W tych planach są studia i praca w wybranych specjalnościach.

 

47. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na UWM

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Co roku na poziomie szkolnym bierze w niej udział kilka tysięcy uczniów. Finaliści szczebla okręgowego są przyjmowani w nagrodę poza kolejnością na studia związane z tematyką olimpiady, a ogólnopolskiego – na dowolnie wybrane studia. Laureaci szczebla okręgowego są ponadto zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach odpowiadających zakresom tematycznym olimpiady. Wszyscy otrzymują bogate nagrody od sponsorów, a finaliści centralni – jeszcze nagrody i stypendia ministrów rolnictwa oraz nauki.

Finał centralny 47. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbędzie się w dniach 24-25 maja w Szczecinie.

lek

 

47. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na UWM

 

Rodzaj artykułu