19 Kwietnia 2024

Aktualności


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczyna współpracę z jednym z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie. Uczelnia podpisała umowę z firmą IBM. Na Wydziale Matematyki i Informatyki pojawić się mają nowoczesne laboratoria, a naukowcy i studenci z różnych wydziałów będą mieli szansę uczyć się od pracowników firmy. IBM i UWM wspólnie będą pracować także nad nowymi rozwiązaniami do komercyjnego wdrożenia.

Pierwszy z obszarów planowanej współpracy pomiędzy IBM i UWM będzie dotyczył dydaktyki. Uruchomione mają zostać ścieżki edukacyjne z dodatkowymi certyfikatami wspólnymi.

Takie mikropoświadczenia, jak przypomniał rektor UWM, będą szczególnie ważne w kontekście starań UWM o dołączenie do grona Uniwersytetów Europejskich, czyli programu Komisji Europejskiej otwierającego przed UWM wiele nowych możliwości współpracy.

IBM złożyło także propozycję przeprowadzenia wykładów o sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym dla pracowników UWM z innych wydziałów. Jak podkreśla prof. Adam Doliwa, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, AI wkracza do tak wielu dziedzin naszego życia, że nie tylko informatycy powinni się orientować w możliwościach dotyczących jej wykorzystania.

Chcielibyśmy podejść do tego bardzo interdyscyplinarnie i tutaj otwiera nam się niesamowita przestrzeń do współpracy – zaznacza prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

Drugim elementem jest utworzenie dwóch pracowni na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Pierwsze laboratorium to jest laboratorium dotyczące Big Data Science i sztucznej inteligencji. Będziemy chcieli tutaj podnieść standardy kształcenia w tym zakresie z wykorzystaniem potencjału IBM – tłumaczy prof. Jerzy Przyborowski.  – Drugie laboratorium dotyczy cyberbezpieczeństwa, a to jest bardzo ważne zagadnienie. Będziemy również korzystać ze wsparcia specjalistów i pracowników IBM, co jest dla nas i dla studentów – tak myślę – rzeczą absolutnie bezcenną, bo będą mieli kontakt z praktykami z firmy o niekwestionowanej marce.

Jak zaznacza dziekan WMiI, Adam Doliwa, laboratoria, o których mowa, zostaną wyposażone w oprogramowanie IBM, dzięki czemu studenci będą mieli szansę obcować z najnowszymi technologiami.

Trzecim obszarem współpracy mają być opracowane wspólnie produkty, czyli konkretne rozwiązania możliwe do wdrożenia przez firmę.

– To już nie tylko praca badawcza, ale produkty komercyjne – zaznacza prof. Adam Doliwa. – Na razie skupiamy się na obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, ale IBM jest też zainteresowany tym, żebyśmy nawiązali współpracę w obszarze algorytmów kwantowych.

Zdaniem rektora o możliwości nawiązania partnerstwa z firmą o uznanej marce, decyduje m.in. potencjał programowy i kadrowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Postawiliśmy ostatnimi czasy na rozwój dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja. To jest nowa dyscyplina wiodąca dla kierunku informatyka – podkreśla prof. Jerzy Przyborowski. – Jakiś czas temu zrodziła się też inicjatywa powołania nowego kierunku związanego właśnie z Data Science i to jest moim zdaniem przyszłość. W tej chwili, powtarzam to za opiniami informatyków, samo programowanie nie jest już tym czymś, co jest podstawą informatyki. Dzisiaj podstawą jest ogarnięcie dużej ilości danych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Mam tu na myśli generatywną sztuczną inteligencję.

Przed Uniwersytetem spore możliwości, ale i spore wyzwanie.

Firma IBM jest bardzo wymagającą firmą i stawia nam konkretne wymagania, więc musimy sobie określić kamienie milowe, które będziemy realizować jeden za drugim, bo to jest warunek kontynuowania tej współpracy. Zrobimy wszystko, żeby tego nie rozwlekać w czasie, tylko żeby jak najszybciej nasi studenci, nasi pracownicy, nauczyciele akademiccy mogli skorzystać z tej współpracy, także nie będziemy zasypywać gruszek w popiele – zapewnia rektor.

Dla naukowców to możliwość wejścia w projekty naukowe IBM, a z drugiej strony – możliwość współpracy z firmą przy naszych projektach, które już prowadzimy. To mogłoby nam pozwolić poszerzyć kontekst naszych działań – zaznacza prof. Doliwa. Jako przykłady dziekan WMiI podaje badania dotyczące wykorzystania uczenia maszynowego w służbie ekologii, do monitorowania stanu wód, stanu zarybienia itd. Firma ma także swoje pomysły, dotyczące np. opracowanie rozwiązań dotyczących analizy obrazów, które mogłyby służyć badaniom sieci energetycznych.

Aby uzgodnić najważniejsze kwestie dotyczące współpracy, przedstawiciele UWM i IBM spotykali się dwukrotnie w ciągu ostatniego tygodnia – raz w Warszawie, w siedzibie firmy i raz w Kortowie.

Rektor UWM, który był gościem IBM, podkreślał, że duże wrażenie zrobiła na nim możliwość zapoznania się z laboratoriami firmy i tym, co w siedzibie IBM w Warszawie się dzieje. Podczas spotkania z Marcinem Gajdzińskim, Dyrektorem Generalnym IBM na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę, oraz Mariuszem Ochlą, który ze strony IBM koordynuje współpracę pomiędzy firmą i uczelnią, rektor rozmawiał o różnych przestrzeniach współpracy. Wydział Matematyki i Informatyki reprezentowali podczas spotkania dziekan prof. Adam Doliwa i dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM i prodziekan ds. rozwoju informatyki. Prof. Artiemjew będzie jednym z najbliższych współpracowników IBM w Kortowie.

W delegacji, która złożyła rewizytę na UWM, znaleźli się wspomniany już Mariusz Ochla oraz Anna Topol. Przedstawicielka IBM jest Polką, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i pracuje w nowojorskiej centrali IBM jako CTO oraz Distinguished Engineer, nadzorując na całym świecie programy naukowe, w które włącza się IBM.

 

 

Rodzaj artykułu