13 Czerwca 2024

Aktualności


Wydział Nauk Technicznych UWM kończy w tym roku 55 lat. Z tej okazji 12 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się sesja jubileuszowa, która jednocześnie otworzyła konferencję naukową pt. „Problemy inżynierii”.

Wydział Nauk Technicznych powstał w 1969 r. jako Wydział Mechaniczny i pod tą nazwą funkcjonował przez pierwsze 30 lat swojego istnienia, najpierw w strukturze Wyższej Szkoły Rolniczej, a od 1972 r. w strukturze organizacyjnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Dopiero po utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został przemianowany na Wydział Nauk Technicznych i tak funkcjonuje już od 25 lat.

– Zatem nasz jubileusz wpisuje się także w obchody jubileuszowe 25-lecia UWM – zaznaczył prof. Adam Lipiński, dziekan WNT podczas jubileuszu i dodał, że chociaż jubileusz nie jest okrągły, to bardzo wszystkich cieszy.

Z tej okazji już w maju odbył się zjazd absolwentów pierwszych roczników wydziału, a odbywająca się sesja jubileuszowa była również otwarciem konferencji naukowej zatytułowanej „Problemy inżynierii” (12-14 czerwca). Podczas sesji dziekan przybliżył uczestnikom historię wydziału i opowiedział, jak funkcjonuje obecnie.

– Wydział od 2008 r. posiada pełne prawa akademickie, czyli możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego – obecnie w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna, która umiejscowiona jest w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych – podkreślał.

Na wydziale zatrudnionych jest 103 pracowników, w tym 70. nauczycieli akademickich, z których 25 to pracownicy samodzielni. Wydział kształci na czterech kierunkach: energetyka, inżynieria w logistyce, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Aktualnie na wydziale studiuje ok. 800 studentów.

– Nasze studia cieszą się zainteresowaniem przede wszystkim dlatego, że nasi absolwenci znajdują po nich pracę – mówił dziekan.

Czego dziekan życzy wydziałowi na kolejne lata? Przede wszystkim pomyślności dla studentów, pracowników oraz absolwentów, którzy są najlepszymi ambasadorami wydziału, a także utrzymania pełnych praw akademickich, kolejnych naukowych osiągnieć i szkolenia dobrych inżynierów, których przemysł potrzebuje.

prof. Jerzy Przyborowski, rektor

 

W jubileuszu wydziału udział wziął prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który podkreślił, że 2024 rok jest rokiem wielkich jubileuszy, m.in. przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

– To też święto naszego Uniwersytetu, które obchodzi 25-lecie istnienia. Także nasze wydziały świętują w tym roku swoje jubileusze. Do ich grona dołączył właśnie Wydział Nauk Technicznych. Dla nas jest to bardzo ważne, że w strukturze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mamy tę część politechniczną. Kiedy powstawał UWM, zamysł był taki, aby wyróżniał się spośród innych i reprezentował wszystkie dziedziny nauki. To wielka zaleta i potencjał naszej uczelni – podkreślał rektor, po czym skierował swoje słowa do dziekana Adama Lipińskiego. – Z okazji 55-lecia wydziału oraz 25-lecia UWM i WNT w strukturze uczelni – życzę, aby wydział dalej się rozwijał tak dynamicznie jak dotychczas i powiem trochę przewrotnie: aby UWM nigdy nie dogonił WNT, co oznacza, że wydział będzie wiecznie trwał. Władze uczelni nie zapominają o waszym wydziale i będziemy wspierać jego rozwój, jak tylko będziemy mogli.

W uroczystościach udział wzięło wielu znamienitych gości. Wśród nich znalazło się dwóch doktorów honoris causa UWM: prof. Rudolf Michałek oraz prof. Jan Kiciński. Głos zabrali także Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski oraz Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

– Dziękuję za ogromny wkład w gospodarkę regionu, gdyż jego siłą napędową są właśnie absolwenci Wydziału Nauk Technicznych. Zrobię wszystko, co będę mógł, żeby przyciągnąć do regionu dobry przemysł, który pozwoli dać dodatkowy impuls dla państwa wydziału – mówił Radosław Król. Wojewoda przekazał także pozdrowienia od Pawła Bejdy, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, a jednocześnie absolwenta Wydziału Mechanicznego ART oraz życzył wielu lat pomyślności.

Chcę podziękować za 17 tysięcy absolwentek i absolwentów, ludzi, którzy przez lata budowali nasze miasto, nasz region. To ogromny wkład Uniwersytetu w rozwój Olsztyna. Mamy dużo pól do współpracy i chcemy je dalej rozwijać, wspierać się nawzajem i dawać absolwentom możliwość rozwoju naukowego i zawodowego w naszym mieście – dodał prezydent.

dziekani składają życzenia

 

Do życzeń dołączyli się też wszyscy dziekani pozostałych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ich imieniu przemówił prof. Benedykt Błoński, dziekan Wydziału Sztuki.

– Drogi dziekanie, składamy serdeczne gratulacje i wyrazy najszczerszego uznania za dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Życzymy pracownikom, studentom i absolwentom dalszej realizacji podjętych celów, zdrowia, szczęścia i pomyślności, a panu dziekanowi wiele satysfakcji z kierowania tak znakomitym zespołem. Wszystkiego najlepszego! – życzyli dziekani.

O początkach wydziału opowiedział prof. Tadeusz Rawa, były prorektor, wieloletni dziekan Wydziału Mechanicznego i Wydziału Nauk Technicznych, który obecnie od 6 lat jest na emeryturze i może się poświęcić swoim pasjom: malowaniu i pisaniu wierszy. Napisał także książkę o historii swojego rodzinnego miasta „Reszel 1337-2017”.

– Zacząłem pracować na Wydziale Mechanicznym w 1971 r., czyli dwa lata po jego powstaniu. Początki były niesamowicie trudne. Wydział powstawał na strukturze Katedry Mechanizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej. Przybywało pracowników, a przestrzeń się nie powiększała. Nie miałem nawet krzesła. Później musieliśmy się pomieścić w pięć osób w malutkim pokoju. Zatem nie było odpowiedniej bazy lokalowej. To się dopiero tworzyło, więc to były trudne początki dla rozwoju kadry naukowej, chociaż muszę powiedzieć, że kształcenie już wtedy było na dobrym poziomie – wspominał prof. Rawa i zaznaczył, że gdy tworzył się UWM, było niebezpieczeństwo, że wydział zostanie przyłączony do innego albo podzielony. – Szczęśliwie udało się przy pomocy rektorów to zachować , bo w tej chwili wydział ma odpowiednią pozycję w Kortowie i w kraju.

W konferencji naukowej połączonej z jubileuszem Wydziału Nauk Technicznych wzięło udział ok. 140 osób.

– Gościmy przedstawicieli z kilkudziesięciu uczelni w Polsce. Są to przede wszystkim politechniki, ale przyjechali też przedstawiciele uniwersytetów rolniczych, na których są realizowane kierunki techniczne. Mamy też kilki przedstawicieli przemysłu – wyjaśnia dr hab. Inż. Sławomir Wierzbicki, prof. UWM, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji. – Problematyka konferencji obejmuje szerokie zagadnienia powiązane z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, tj. automatyka, elektronika, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa i inżynieria mechaniczna – dodaje.

Konferencja zakończy się 14 czerwca.

syla

Rodzaj artykułu