Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 2019 r. etapami wdrażany jest w Polsce system Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Obecnie wdrożenie to odbywa się w ostatniej grupie przedsiębiorstw, w której m. in. znajdują się uczelnie. PPK jest systemem dobrowolnego długoterminowego oszczędzania, który jest dostępny dla wszystkich pracowników. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i pomnożenie prywatnych oszczędności emerytalnych pracowników.

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy i państwa. Pracownik wpłaca standardowo 2% wynagrodzenia, pracodawca dokłada 1,5%, natomiast państwo wnosi 250 zł tzw. wpłaty powitalnej i 240 zł rocznie.

Obowiązkiem Uczelni jest zapisanie do PPK każdego pracownika w wieku 18-55 lat. Pracownik jednak może się wypisać z uczestnictwa w programie przez złożenie pisemnej deklaracji o rezygnacji. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55, a nie ukończyli 70 lat  mogą złożyć wniosek o przystąpienie do programu.

Po osiągnięciu 60 roku życia pracownik podejmuje decyzję dotyczącą dalszych losów środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Można zarówno nadal odkładać środki, jak i dokonać ich wypłaty.

Bardzo nam zależy żeby wszyscy Pracownicy Uczelni podejmowali decyzje dotyczące swego udziału w programie w sposób świadomy i mając pełnię wiedzy na temat tego programu. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.

Każdy pracownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z programem. W związku z tym wśród załączników znajduje się druk takiego oświadczenia oraz instrukcja złożenia oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu „Pracownik”. 

Istnieje możliwość skorzystania z formularzy bankowych dot. PPK ze strony PKO.

 

  • Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

  • Informacje o PPK

  • Dokument – obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracownika

  • Potwierdzenie Zapoznania z Informacją dotyczącą PPK - Instrukcja

  • Informacja o autozapisie do PPK i wzowieniu dokonywania wpłat