Ubezpieczenie

 • Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • PPlus Onkologia - warunki po 01.01.2023

 • Cegiełka Dziecięca - warunki po 01.01.2023

 • Opieka Medyczna - warunki po 01.01.2023

 •  

  Warunki oraz regulaminy dostępne są także na stronie Internetowej PZU.

   

 • Moje PZU - jak założyć konto?

 • Zgłaszanie szkody w serwisie Moje PZU - instrukcja

 •  

   

 • Formularz zgłoszeniowy do wypłaty świadczenia

  Formularz zgłoszeniowy do wypłaty świadczenia

 • Pobierz formularz

 • Refundacja - instrukcja zwrotu świadczeń

 • Ubezpieczenie, informacje i regulaminy:

  Ubezpieczenie, informacje i regulaminy:

 • Ogólne warunki ubezpieczenia PZU na życie plus

 • Ogólne warunki dodatkowe grupowego ubezpieczenia z kartą apteczną

 • Ogólne warunki dodatkowe grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby ubezpieczonego

 • Ogólne warunki dodatkowe grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy

 • Ogólne warunki dodatkowe grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

 • Cennik świadczeń zdrowotnych (refundacja)

 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby dziecka

 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego dziecka

 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka

 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia ubezpieczonego

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego plus

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby małżonka

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka

 • Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych

 • Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia typ P Plus

 • PZU u lekarza standard

 • PZU u lekarza komfort

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek wystąpienia u ubezpieczonego nowotworu złośliwego we wczesnym stadium

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

 • Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka

 • Zmiana ceny ubezpieczenia zdrowotnego

 •  

   

   

 • Nowe warunki ubezpieczenia od 01.02.2024

  Nowe warunki ubezpieczenia od 01.02.2024

 • Cennik świadczeń zdrowotnych

 • Instrukcja zwrotu świadczeń

 • Formularz zgłoszeniowy do wypłaty

 • Zmiana ceny ubezpieczenia zdrowotnego

 • PZU u lekarza komfort plus

 • PZU u lekarza komfort

 • PZU u lekarza optimum

 • PZU u lekarza standard

 • Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S