Centrum Informatyczne

Podstawowe zadania Centrum Informatycznego

 • inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych
 • informatyczna obsługa infrastruktury IT w jednostkach UWM oraz wsparcie użytkowników w zakresie jej wykorzystania
 • koordynacja procesu zakupów oprogramowania i sprzętu IT
 • zarządzanie siecią komputerową i telekomunikacyjną UWM

 

Najważniejsze strony

 

Sale Centrum Informatycznego

Sala komputerowa (E 2/12) - 20 miejsc

Oprogramowanie zainstalowane na komputerach w sali E2/12:

 • Windows 7 64bit
 • Office 2010
 • AutoCAD
 • Adobe PhotoShop
 • Flash player
 • Adobe PDF Reader
 • Irfan View
 • Firefox
 • Chrome
 • View Horizon (klient do wirtualnych desktopów)

 

Sala dydaktyczna (D 2/8) - 18 miejsc