BHP

Dane kontaktowe do Biura Kontroli Wewnętrznej i BHP

ul. Heweliusza 10/105

10-724 Olsztyn

tel. 089 523 33 18

e-mail: bhp@uwm.edu.pl

 

Informacje

 • badania lekarskie pracownika lub studenta zranionego ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, wykonywane jest zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2013 poz. 696).
 • punkt pralniczy dla jednostek UWM mieści się w budynku przy ul. Prawocheńskiego 13/7A (I piętro); punkt otwarty jest w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon w godzinach otwarcia (089) 523-39-09

 

 

 • Zarządzenia i decyzje Rektora dotyczące BHP

  Zarządzenia i decyzje Rektora dotyczące BHP

 • Komisja BHP

 • Zakup okularów

 • Ekwiwalent za pranie

 • Badania profilaktyczne

 • Pilotażowe badania

 • Posiłki profilaktyczne

 • Środki higieny

 • Środki ochrony

 • Uruchamianie maszyn po wypadku

 • Zgłoszenie wypadku

 • Wypadki studentów

 • Przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż.

 • Pierwsza pomoc

 • Magazynki chemiczne

 •  

   

 • Druki do pobrania

  Druki do pobrania

 • Okulary wniosek

 • Okulary zaświadczenie

 • Zgłoszenie wypadku przy pracy

 • Zgłoszenie wypadku w drodze do/z pracy

 • Karta ewidencyjna wyposażenia

 •  

   

 • Skierowania na badania

  Skierowania na badania

 • Skierowanie na badanie profilaktyczne

 • Skierowanie na badania profilaktyczne doktoranta

 • Skierowanie na badania lekarskie w celu skrócenia czasu pracy

 •  

   

 • Pozostałe dokumenty

  Pozostałe dokumenty

 • Maksymalne stawki zakupów odzieży roboczej

 • Charakterystyka stanowiska pracy

 • Informacja o czynnikach rakotwórczych

 • Informacja o czynnikach biologicznych

 • Wykaz substancji rakotwórczych

 • Wykaz czynników lub procesów rakotwórczych

 • Wykaz czynników biologicznych

 • Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora