Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagrody Rektora za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok akademicki 2022/2023 przyznano osobom o następujących numerach albumu:

 1. 141485
 2. 142602
 3. 142920
 4. 145259
 5. 149725
 6. 155773
 7. 155980
 8. 156569
 9. 156878
 10. 156958
 11. 157177
 12. 157370
 13. 157416
 14. 157639
 15. 158713
 16. 159727
 17. 160553
 18. 160629
 19. 161103
 20. 161821
 21. 162118
 22. 162558
 23. 162744
 24. 163075
 25. 165880
 26. 166850
 27. 167444
 28. 167524
 29. 167734
 30. 167745
 31. 168520
 32. 168972
 33. 170852
 34. 171362
 35. 171876
 36. SD-27
 37. SD-39
 38. SD-41
 39. SD-92
 40. SD-117