Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że podpisano umowę na sprzedaż wraz z dostawą specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych, na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z firmą Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Umowa obowiązuje od dnia 11.07.2023 r. do 10.07.2024 r.