Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Okres obowiązywania umowy

od 12/10/2020 do 11/10/2023

Podmiot realizujący umowę

POCZTA POLSKA S.A.,

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Dodatkowe informacje

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać i odbierać korespondencję raz dziennie od poniedziałku do piątku z Rozdzielni korespondencji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul.Oczapowskiego 2.

Dostarczenie korespondencji w godzinach od 7:00 - 8:00 oraz odbiór przygotowanych przesyłek od godziny 14:00 - 15:00

Zmiana cennika od 1 października 2022 r.