Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Geoinżynierii oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Okres obowiązywania umowy od 03/04/2023 do 02/04/2024

Podmiot realizujący umowę: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Alei Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn,

Dane kontaktowe:

Danuta Przedlacka tel. 89 524 54 35.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Alei Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn,

Dodatkowe informacje:

  1. Zakres badań studentów, uczestników szkoły doktorskiej oraz kandydatów na studia przyjętych na I rok studiów obejmuje:
  • Badanie lekarskie

    Dodatkowe informacje:

  • Wykonywanie badań lekarskich oraz badań dodatkowych (RTG klatki piersiowej, USR i innych według wskazań lekarza)
  • Studenci objęci badaniami :Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Lekarski,  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, wydział Geoinżynierii

Wykaz kierunków studiów objętych badaniami określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Załączniki do zamówienia