Usługa obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu prowadzącego eksperyment medyczny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Okres obowiązywania umowy:

od 02/03/2024 do 01/03/2025

Numer umowy : 37/2024/TP-1/DZP

Podmiot realizujący umowę:

Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A

Osoba do kontaktu: Broker Ubezpieczeniowy– Agnieszka Augustynowicz, tel.: 89 535 14 51, 608 048 045

Dodatkowe informacje:

  • Umowa ma charakter generalny i dotyczy wszystkich eksperymentów, które rozpoczną się i zostaną zgłoszone do ubezpieczenia w terminie od 02.03.2024 r. do 01.03.2025 r. Składka została maksymalnie uproszczona i przedstawiona w załączniku.
  • W załączniku wniosek, który należy wypełnić (w kolumnie C i D mamy określone pola do wyboru, natomiast kolumna E zostanie wypełniona automatycznie po wybraniu rodzaju eksperymentu – należy ustawić kursor w pustym wierszu i po prawej stronie pojawi się strzałka).
  • Wniosek powinien być podpisany przez osobę prowadzącą eksperyment medyczny, należy go wysłać ( skan) na adres e-mail: agnieszka.machnowska@interpolska.pl
  • Ubezpieczyciel ma obowiązek wystawić polisę w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wniosku.