Badania profilaktyczne kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników szkoły doktorskiej UWM w Olsztynie.

Okres obowiązywania umowy od 27/02/2023 do 26/02/2025

Podmiot realizujący umowę: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Alei Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn,

Dane kontaktowe:

Danuta Przedlacka tel. 89 524 54 35.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Alei Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn,

 

Dodatkowe informacje:

  1. Zakres badań studentów, uczestników szkoły doktorskiej oraz kandydatów na studia przyjętych na I rok studiów obejmuje:
  • Badanie lekarskie,
  • Badania laboratoryjne (wg wskazań lekarskich),
  • Konsultacje specjalistyczne (wg wskazań lekarskich),
  • Badania RTG, USG (wg wskazań lekarskich),
  • Badania serologiczne w kierunku chorób odzwierzęcych (wg wskazań lekarskich),
  • Badania serologiczne wg wskazań lekarskich na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, gastronomia- sztuka kulinarna, medycyna, mikrobiologia oraz w dyscyplinach : nauk medycznych, technologia żywności i żywienia, nauk biologicznych
  • Testy alergiczne (wg wskazań lekarskich).

 

Wykaz kierunków studiów objętych badaniami określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Załączniki do zamówienia