Komisja Europejska zaprosiła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do elitarnego grona Uniwersytetów Europejskich! To sojusz uniwersytetów przyszłości, który łączy nowe pokolenie mieszkańców Europy, umożliwiając im studiowanie i pracę w różnych krajach, w różnych językach oraz w różnych sektorach i dyscyplinach akademickich.

Uniwersytety Europejskie, czyli…?

Uniwersytety Europejskie to ambitne ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego rozwijające długoterminową współpracę strukturalną i strategiczną, opartą na wspólnych wartościach i uzgodnionych zasadach. Celem tej inicjatywy jest wykształcenie nowego, otwartego na współpracę pokolenia Europejczyków i budowanie silnej tożsamości bazującej na europejskich wartościach. Uniwersytety Europejskie mają również wzmacniać jakość szkolnictwa wyższego i wzmacniać jego powiązania z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ta współpraca ma skutkować nową jakością badań i innowacji w całej Europie, która przyniesie korzyści dla społeczeństwa i gospodarki.

– Bardzo cieszę się z tego, że będziemy członkami tej wielkiej rodziny Uniwersytetów Europejskich. To ogromna szansa dla społeczności naszego Uniwersytetu - przede wszystkim dla studentów, którzy w ramach tego programu będą mogli w nieograniczony sposób korzystać z możliwości zdobywania wiedzy, odbywania zajęć w różnych uniwersytetach i zdobywania dodatkowych umiejętności w ramach tzw. mikropoświadczeń –  mówi rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. – Taka była idea, by tworzyć wielki kampus europejski, który pozwoli na większą swobodę, większą różnorodność w kreowaniu własnej kariery.

Korzyści, które daje społeczności UWM dołączenie do sojuszu ChallengeEU

Studenci pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia:

 • Wyjazdy i wspólne studia na uczelniach we Francji, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Niemczech, Łotwie, Portugalii, Szwajcarii i Szwecji
 • Rozwój społeczności, w której każdy – bez względu na tożsamość, płeć, zdolności, pochodzenie i cechy – jest akceptowany i doceniany
 • Wspólne kursy zakończone certyfikatami partnerskich uczelni
 • Udział w międzynarodowych projektach i integracja między studentami
 • Okazje do zdobywania praktycznego doświadczenia i przyszłego pracodawcy

 

Pracownicy uczelni:

 • Rozbudowa sieci kontaktów w modelu poczwórnej helisy (nauka, gospodarka, społeczeństwo, samorząd)
 • Wspólne prowadzenie badań i rozwój potencjału badawczego
 • Integracja i zacieśnianie międzynarodowych więzi

 

14 nowych sojuszy Uniwersytetów Europejskich

Piąty już konkurs został rozstrzygnięty 28 czerwca. Tym razem, o status Uniwersytetu Europejskiego starało się około 500 uczelni zrzeszonych w sześćdziesięciu międzynarodowych konsorcjach. Wyłoniono jedynie 14, które będą mogły liczyć na finansowanie swoich działań. Budżet przewidziany na realizację założeń każdego sojuszu wynosi maksymalnie 14,4 mln euro (na cztery lata). Dołączenie do grona uniwersytetów przyszłości ułatwia też pozyskiwanie dalszych środków z międzynarodowych programów. Uczelnie zaproszone do grona Uniwersytetów Europejskich przez Komisję Europejską mają czas na podpisanie oficjalnego dokumentu do końca września. 

Wśród nowych Uniwersytetów Europejskich znalazło się dziewięć polskich uczelni. Oprócz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (który będzie współtworzył konsorcjum ChallengeEU) dołączyły także: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, Politechnika Opolska oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Międzynarodowi partnerzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

– Liderem całego przedsięwzięcia będzie nasz długoletni partner  Hochschule Offenburg z którym współpracujemy już od 2005 roku i prowadzimy wspólne kształcenie. Więc mamy przetarte ścieżki. Ale oprócz tego konsorcjum tworzą uczelnie z Francji, Łotwy, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i ze Szwajcarii. To uczelnie, które mają wdrożony system boloński, co jest bardzo istotne. Jeżeli chcemy uwspólniać nasze programy kształcenia, tak, żeby studenci wszystkich tych uczelni mogli korzystać z tego programu, musimy pracować w tych samych realiach. Cały czas mówię o studentach, ale to jest też ogromna szansa dla badaczy i nauczycieli akademickich. Idea Uniwersytetów Europejskich ma zwiększać innowacyjność. To nam daje zupełnie inne możliwości doskonalenia umiejętności dydaktycznych – takiej europejskiej pedagogiki. Daje nam również możliwość ściślejszej współpracy, jeżeli chodzi o realizację projektów badawczych –  tłumaczy prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

 

ChallengeEU tworzą:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyn, Polska)
 • University of Applied Sciences Offenburg  (Offenburg, Niemcy)
 • ECAM LaSalle (Lyon, Francja)
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies (Ryga, Łotwa)
 • South East European University (Tetowo, Północna Macedonia)
 • European University of Lisbon (Lizbona, Portugalia)
 • Universidad Europea de Valencia (Walencja, Hiszpania)
 • Mid Sweden University (Östersund, Szwecja)
 • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (Brugg-Windisch, Szwajcaria)

 

 

Wspólne badania, studia oraz współpraca, która daje moc korzyści

Międzynarodowe partnerstwo to ogromna szansa. Sojusz ChallengeEU daje społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wiele nowych możliwości. Po pierwsze: studenci oraz doktoranci UWM będą mogli realizować studia nie tylko w Polsce, ale także na partnerskich uczelniach i tam rozwijać swoją wiedzę oraz konkretne umiejętności. Po drugie, uczelnie zrzeszone w sojuszu deklarują gotowość do organizowania kursów pozwalających młodzieży akademickiej zdobywać dodatkowe kompetencje, które zostaną poświadczone odpowiednim certyfikatem. Po trzecie, i studenci, i pracownicy będą brać udział w wyjazdach (np. studyjnych), pozwalającym nie tylko na zdobycie nowych doświadczeń, ale także wypracowanie sieci kontaktów.

Po czwarte, celem wspólnej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na kluczowe wyzwania współczesności, w tym np. kwestie równościowe, dlatego wszyscy partnerzy będą zaangażowani w opracowywanie rozwiązań służących budowania inkluzywnych społeczności akademickich. Piątym ważnym elementem będzie wspólne prowadzenie badań naukowych, co z pewnością przełoży się nie tylko na potencjał badawczy uczelni, ale i dydaktyczny. Studenci będą mieli szansę brać udział w dużych międzynarodowych projektach oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z różnych uczelni. Po szóste, uczelnie uczestniczące w projekcie chcą wzmacniać współpracę z gospodarką, samorządem i organizacjami pozarządowymi. To także ważna informacja dla studentów, którzy będą mieli szansę już w czasie studiów być o wiele bliżej swoich potencjalnych miejsc pracy.

Sojusz ChallengeEU to też współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym z kluczowych założeń było pozyskanie partnerów wśród biznesu, samorządu oraz organizacji pozarządowych. W sumie 94 jednostki z dziewięciu krajów na terenie Europy. 

Wszystkie uniwersytety charakteryzują się unikalnymi strategiami innowacji w nauczaniu, badaniach i transferze wiedzy, które połączone są z dużym doświadczeniem we współpracy z wieloma instytucjami i firmami. Wszyscy partnerzy zaangażowani są w zrównoważony rozwój swoich społeczeństw i regionu. Sojusz ChallengeEU, obejmuje około 83 tys. studentów i 9 tys. pracowników, będzie wspierać innowacje społeczne, gospodarcze i technologiczne, które będą miały wpływ na życie około 25 milionów obywateli.

 

Do grona Uniwersytetów Europejskich dołączyły już: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Gdański (SEA EU 2.0) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE). W kolejnych latach zrobiły to także: Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Szkoła Główna Handlowa (CIVICA), Politechnika Łódzka (ECIU), Politechnika Wrocławska (Unite!), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Politechnika Poznańska (lider sojuszu EUNICE), Uniwersytet Łódzki (UNIC), Politechnika Gdańska (również ENHANCE), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ATHENA), Politechnika Koszalińska (EU4DUAL), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (EU GREEN), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (UNIgreen), Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (COLOURS), Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (STARS EU), Uniwersytet SWPS (ERUA).

 

W sumie pod szyldem Uniwersytetów Europejskich działać będą już 64 konsorcja skupiające 560 instytucji szkolnictwa wyższego z 35 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE oraz Islandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Turcji, a także Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.