20 Listopada 2023

Wydarzenia


Organizowanie konferencji, wydawanie czasopism czy opracowanie ekspertyz wiąże się z wieloma wydatkami. Polska Akademia Nauk może dofinansować projekty, których celem jest upowszechnianie i promocja działalności naukowej.

W imieniu prof. Andrzeja Ciereszko, prezesa Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie informujemy, że od 1 grudnia 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniających naukę na rok 2024. System do składania wniosków o dotacje będzie otwarty do 11 grudnia 2023 r. (godz. 23:59).

Z propozycji mogą skorzystać wyłącznie: struktury korporacyjne PAN, wydziały PAN, oddziały PAN, komitety naukowe PAN, komitety problemowe PAN, Akademia Młodych Uczonych oraz pomocnie jednostki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne PAN.

PAN może dofinansować następujące zadania: prowadzenie działalności wydawniczej, publikacje zwarte (np. monografie, raporty), czasopisma, organizację wydarzeń, konferencje, warsztaty, wystawy, inne zadania upowszechniające naukę, opracowanie ekspertyz, zakup dostępu do baz danych.

Wnioski prosimy najpierw przesłać do Olgi Sułeckiej-Piotrowskiej w celu ich sprawdzenia: Olga.Sulecka-Piotrowska@pan.pl

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania na stronie https://pan.pl/finansowanie-upowszechniania-nauki/

Rodzaj artykułu