06 Kwietnia 2023

Wydarzenia


Z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej olsztyńskie środowisko naukowe organizuje ogólnopolską konferencję pt. "Komisja Edukacji Narodowej i jej dziedzictwo". Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 października 2023 w Instytucie Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w nowej siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Spotkanie będzie mieć formułę stacjonarną i zdalną.

Konferencja naukowa organizowana jest przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej Wydziału Nauk Społecznych UWM, Komisję Edukacji Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego we współpracy z Instytutem Północnym w Olsztynie. 

Komisja Edukacji Narodowej została powołana 14 października 1773 roku przez Sejm Rzeczypospolitej jako pierwsza na ziemiach polskich i w Europie instytucja oświaty publicznej. 

Tematem konferencji są historyczne i współczesne implikacje dorobku i dziedzictwa KEN z perspektywy globalnej i lokalnej. W dniach 16-17 października poruszane będą m.in. tematy: nauczyciel i uczeń w przestrzeni różnych typów szkół, kształcenie nauczycieli, dziecko i dzieciństwo, rola towarzystw i instytutów w pogłębianiu myśli naukowej. 

Zgłoszenie uczestnictwa (czynnego i biernego) można dokonać do 30 czerwca 2023 za pośrednictwem formularza.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
mat. organizatorów

Rodzaj artykułu