22 Stycznia 2024

Wydarzenia


Wydział Nauk Społecznych zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej już, siódmej, ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Dziecko cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania.

Tegoroczna konferencja zatytułowana "Dziecko w dyskursach cyfrowości – realia i perspektywy" koncentruje się na problematyce dziecka i dzieciństwa widzianej w perspektywie cyfrowej. Rozwijający się dynamicznie świat digitalny nieuchronnie wpływa na życie dzieci, kształtując ich percepcję i możliwości rozwoju. Podczas obrad organizatorzy chcą rozważać nad sposobami wspierania potencjału dziecka w przestrzeni offline lub/i online, zarówno przez rodziców, jak i przez nauczycieli, jako kluczowych reprezentantów szeroko rozumianego środowiska edukatorów.

W dobie dynamicznego postępu technologicznego, kluczowe staje się pytanie o to, jak przygotować dzieci do funkcjonowania w cyfrowej przyszłości. W tym kontekście rozpatrywane będą strategie i narzędzia edukacyjne, które pomagają kształtować umiejętności niezbędne w erze cyfrowej.

Organizatorzy chcą również poświecić uwagę zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem online, które stają się coraz bardziej palącym problemem, zwłaszcza w kontekście wzmożonej dziecięcej aktywności w sieci. Planujemy także przyjrzenie się problemom dotyczącym ochrony dzieci w internecie, a także edukacji cyfrowej w kontekście bezpieczeństwa online.

Chociaż rozwój technologii otwiera przed dziećmi nowe możliwości, istnieje również ryzyko, że niektóre grupy dzieci mogą pozostać wykluczone z korzyści wynikających z dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i rozrywkowych. Z tego powodu planowane jest również omówienie zagadnienia cyfrowej deprywacji, identyfikując obszary, w których dzieci mogą napotykać na nierówności w dostępie do technologii, a także wskazując na możliwości wsparcia równego dostępu do cyfrowych zasobów.

Propozycja udziału w dyskusji wokół następujących zagadnień:

1. Potencjał dziecka w przestrzeni offline lub/i online
2. Nauczyciel jako kreator środowiska edukacyjnego współczesnego ucznia
3. Edukacja dla cyfrowej(?) przyszłości
4. Cyberbezpieczeństwo w świecie dziecka
5. Dziecko w obszarach cyfrowej deprywacji

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Rejestrować się można do 30 kwietnia 2024 r. pod adresem: http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec/rejestracja

Szczegóły dotyczące opłat i innych elementów związanych z konferencją znajdują się na stronie: http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec

Organizatorzy zapraszają również do odwiedzania ich na Facebooku Cyfrowy tubylec WNS UWM oraz do kontaktu mailowego: cyfrowy.tubylec@wp.pl

 

Plakat Cyfrowy Tubylec


 

Rodzaj artykułu