20 Listopada 2023

Wydarzenia


W środę 22 listopada w Olsztynie (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn ul. Tuwima 10a) odbędzie się XX Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Bezpieczeństwo i jakość żywności".

Organizowana corocznie z inicjatywy Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie konferencja naukowa będzie miała w tym roku XX jubileuszową edycję.

Młodzi pracownicy naukowi prezentują wyniki swoich prac w zespołach badawczych. Główna tematyka XX edycji konferencji obejmuje zagadnienia innowacji w przemyśle spożywczym i technologii żywności, wpływu diety na zdrowie i wydolność fizyczną, badania świadomości społeczeństwa w kwestiach żywienia, zrozumienie wartości składników odżywczych i ich wpływu na organizm oraz ocenę bezpieczeństwa i jakości żywności. Honorowy patronat nad tegorocznym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński.

 

Logotypy

 

Rodzaj artykułu