12 Maja 2023

Wydarzenia


Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z kancelarią prezesa rady ministrów oraz ministerstwem spraw zagranicznych ogłasza konkurs pt. „Młodzieżowy Delegat RP na 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ".

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba spełnić następujące wymagania: 

- mieć polskie obywatelstwo,

- mówić biegle w języku polskim,

- być urodzonym pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 1 sierpnia 2005 roku,

- być niekaranym,

- posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem swojego przemówienia w języku angielskim na temat wybranych problemów międzynarodowych dyskutowanych na forum ONZ ocenionych z perspektywy młodego pokolenia należy przesłać do dnia 1 czerwca 2023 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2023”, złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w formie podpisanego skanu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Liczy się data wpływu zgłoszenia, nie data nadania. Formularze przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz regulamin można znaleźć TUTAJ

Rodzaj artykułu