22 Maja 2024

Aktualności


Dziesięciolecie swego istnienia Klub Aktywnego Dyrektora obchodził w uniwersyteckiej Kortosferze. To nie przypadek, że wybrał UWM na miejsce świętowania swojego jubileuszu.

Klub Aktywnego Dyrektora to inicjatywa Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. To placówka oświatowa prowadzona przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego specjalizująca się w doskonaleniu nauczycieli.

– Zauważyliśmy w pewnym momencie, że nasz ośrodek wspiera nauczycieli przedmiotowców, ale tych, od których najbardziej zależy życie szkoły, czyli dyrektorów, nie wspiera nikt. Muszą sobie radzić samodzielnie. Były to czasy, w których dyrektorzy szkół działali w pojedynkę, nie znali się i nie współpracowali ze sobą. Ogłosiliśmy, że jest taka inicjatywa, że pragniemy jednoczyć i wspierać dyrektorów. Na pierwsze, informacyjne spotkanie przyszło prawie 300 osób – wspomina Waldemar Żakowski, dyrektor WMODN.

Ewa Nosowicz

Klub powstał we wrześniu 2014 r., a jego liderką jest Ewa Nosowicz, koordynatorka europejskich programów edukacyjnych, konsultantka ds. kadry zarządzającej w oświacie oraz ekspertka główna w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

– W ciągu 10 lat odbyło się 100 spotkań klubu – poinformowała Ewa Nosowicz.

Spotkania są tematyczne i poświęcone aktualnie ważnym zagadnieniom, np. zmianom przepisów, wyzwaniom organizacyjnym.

– Zapraszamy wtedy na nie ekspertów w danej dziedzinie. Bywają także spotkania wyjazdowe, podczas których poznajemy ciekawe przykłady organizacji szkół, ośrodków edukacyjnych, np. ośrodek doskonalenia nauczycieli w Opolu, szkoła w Ząbkach koło Warszawy czy Szkoła Podstawowa nr 82 w Łodzi – dodaje Waldemar Żakowski.

A jakie związki ma klub z Uniwersytetem?

Od 2020 r. działa pod patronatem Rektora UWM i spotyka się zwykle w Starej Kotłowni UWM. Wielu członków klubu to absolwenci UWM, którzy korzystają z bogatej uczelnianej oferty szkoleń doskonalących.

I właśnie te związki z Uniwersytetem podkreślał rektor – prof. Jerzy Przyborowski, witając dyrektorów na jubileuszowym spotkaniu i dziękując im za wyróżnienie w postaci propozycji objęcia patronatem jubileuszu klubu. A ponieważ jubileusz klub świętował wyjątkowo w Kortosferze, to rektor zapraszał ich, aby odwiedzali ją z rodzinami, ale przede wszystkimi z uczniami.

Jubileuszowa konferencja odbyła się pod hasłem „Dostępna edukacja wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim”.

lek

Rodzaj artykułu