14 Lipca 2023

Aktualności


Coco i Luna - tak się nazywają od 14 lipca dwie sympatyczne alpaki – najnowszy nabytek Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Imiona wybrała dla nich po długich i burzliwych obradach wydziałowa komisja nazewnicza.

Wybór imion dla alpak wbrew pozorem wcale nie jest błahą sprawą. Dlaczego? Dlatego, że te dwie samiczki od nowego roku akademickiego będą włączone w cykl zajęć z przedmiotu alpakoterapia.

– Alpaki są w stanie zapamiętać swoje imiona i reagować na nie. Muszą zatem to być słowa dźwięczne, krótkie, łatwe do zapamiętania i wymówienia, gdyż odwiedzają nas dzieci, a nawet osoby z niepełnosprawnością i ich imiona nie powinny sprawiać im kłopotów – wyjaśnia dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka, prodziekan WBZ ds. studenckich.

Konkurs na imiona alpak ogłoszony na początku lipca na wydziałowej stronie i profilu na Facebooku spotkał się z niezwykle dużym zainteresowaniem. Osiągnął na FB zasięg 150 tys., czyli zapoznało się z nim tyle osób.

– Propozycje ok. 130 imion nadesłało ok. 60 osób. Obradowała nad nimi 10-osobowa wydziałowa komisja nazewnicza. Po długich i burzliwych obradach, w drodze głosowania, wybrała spośród tych propozycji imiona: Coco i Luna – kontynuuje dr Chwastowska-Siwiecka.

– Luna to ta biała, bo kojarzy się z jasnym światłem księżyca. Coco to ta brązowa, bo kojarzy się z czekoladą. Chyba nikt nie będzie mieć problemu z ich wymówieniem i zapamiętaniem – dodaje prodziekan.

Jakie zadania czekają Coco i Lunę od nowego roku akademickiego?

– Studenci zootechniki na zajęciach będą się uczyć pracy z nimi. Polska Komisja Akredytacyjna w ocenie działalności dydaktycznej kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii zwróciła szczególną uwagę na możliwości bezpośredniego kontaktu studentów ze zwierzętami, co jest podstawowym warunkiem efektywnej edukacji – podkreśla prof. Jan Miciński, kierownik, Katedry Hodowli Owiec i Kóz.

Do czego studentom jest potrzebne oswajanie się z alpakami?

Obecnie alpaki są coraz powszechniej wykorzystywane w agroturystyce, rekreacji oraz ze względu na swój wygląd, łagodny temperament i predyspozycje do treningu w alpakoterapii, która cieszy się coraz większą popularnością. Może ona być stosowana jako wsparcie w terapii pacjentów z nerwicą, depresją, zaburzeniami lękowymi i chorobami psychicznymi oraz dzieci z ADHD, autyzmem czy porażeniem mózgowym. Często też jest stosowana u osób przebywających w szpitalach i domach opieki. Dzieci i dorośli chętnie nawiązują kontakt z alpakami – dodaje prof. Miciński.

Na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii studenci zootechniki uczą się już pracy z końmi i psami, a poza tym nie ma tygodnia, aby na wycieczkę do Katedry Hodowli Owiec i Kóz nie przyszła jakaś klasa lub przedszkole.

lek

Rodzaj artykułu