09 Lipca 2024

Aktualności


Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy dotyczącej wspólnego środowiska katalogowego.

Na początku lipca 2024 roku Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Biblioteka Narodowa zawarły umowę przewidującą pracę we wspólnym środowisku katalogowym.

– Oznacza to, że zarówno one, jak i inne książnice, które wcześniej zawarły taką umowę z BN, będą współkatalogować w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania. Odbywać się to będzie przy pomocy Deskryptorów Biblioteki Narodowej. To znacznie przyspieszy pracę naszej biblioteki. Nowe zbiory będą szybciej trafiały do naszego katalogu bibliotecznego, a tym samym szybciej będą dostępne dla użytkowników – wyjaśnia dr inż. Scholastyka Baran, dyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.

Porozumienie zakłada również m.in. przeprowadzenie szkoleń z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i deduplikacji rekordów.

– Musimy się przygotować. Chociaż są wakacje, to czeka nas dosyć pracowity okres, ale jestem przekonana, że korzyści będą dużo większe niż poniesiony trud. Migrację danych do wspólnego katalogu przewidujemy na jesień, czyli październik, listopad – mówi dyrektorka Biblioteki UWM.

W wyniku implementacji w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM wzbogaceniu ulegnie wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, obejmująca katalogi:

 • Biblioteki Narodowej,
 • Biblioteki Jagiellońskiej (wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie,
 • Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika),
 • Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • Biblioteki Politechniki Wrocławskiej,
 • Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu,
 • Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida,
 • Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
 • Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego,
 • Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy,
 • Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego,
 • Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela,
 • Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
 • Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej–Centrum Wiedzy w Bolesławcu,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie,
 • Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
 • Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • bibliotek Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i Europejskiego Centrum Solidarności
 • oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Obecnie katalog obejmuje prawie 47 milionów jednostek przechowywanych w połączonych w sieci bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników Internetu.

– Mam nadzieję, że dzięki temu nasze zbiory będą bardziej widoczne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To z kolei może przełożyć się na wzrost liczby użytkowników, którzy będą chcieli skorzystać z naszych zbiorów – dodaje dr inż. Scholastyka Baran i podkreśla, że zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie liczą 850 tysięcy woluminów książek i 193 tysiące woluminów czasopism oraz ponad 64 tysiące jednostek zbiorów specjalnych.

Ponadto księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej UWM ma charakter uniwersalny, co pozwala na korzystanie z niego nie tylko przez społeczność akademicką, ale również mieszkańców regionu. Na zbiory te składają się publikacje z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych, weterynaryjnych, matematycznych, informatycznych i technicznych, a także prace dotyczące sztuk plastycznych i muzycznych. Szczególnie starannie kompletowane są publikacje dotyczące regionu Warmii i Mazur oraz Prus. Oprócz tego Biblioteka Uniwersytecka UWM posiada unikatową kolekcję zbiorów specjalnych, w tym starodruków. W zbiorach Biblioteki UWM znajduje się 149 druków (pochodzących z XVI, XVII, XVIII i początku XIX wieku) z prawie wszystkich ówczesnych dziedzin wiedzy.

opr. syla

Rodzaj artykułu